bidra.no

Ta vare på Norges viktigste fugleområder!

Norge viktigste fugleområder trenger beskyttelse og overvåkning! Under 40% er tilstrekkelig vernet. Hjelp oss å ta vare på dem!