bidra.no

Håp for unge i Nepal

Fattigdom, politisk uro og naturkatastrofer har bidratt til å skape uro i den unge befolkningen i Nepal. Støtt bærekraftige tiltak som hjelper!