bidra.no

Støtt opp om barn og unge som bor i asylmottak

UngXit tilrettelegger for deltakelse med fokus på fysisk aktivitet og psykisk helse for å fremme livskvalitet for barn og unge som bor i mottak.