bidra.no

Pipeorgel til Sta. Clara kirke

Vår lille menighet på Kongsvinger drømmer om et brukt pipeorgel!