bidra.no

ØKONOMISK SUPERPLANLEGGER

Jeg ønsker å gi Norge superkompetanse i personlig økonomi ved å lage en app som gjør årsøkonomien 100 % synlig.