bidra.no

Øko landsby med vern av dyr

En Økopark/opplevelsessenter/samfunnsmodell (kjært barn har mange navn ;-) i Tyrkia som skal ta vare på landets truede arter planter og dyr.