bidra.no

Th. Kittelsen -også en oljemaler.

Ble Kittelsen holdt nede av samtidens smaksdommere? Har vi gått glipp av stor malerkunst på grunn av smålig kritikk? En dokumentarfilm.