bidra.no

Redd Førdefjorden

Kronerulling for marknadsføring av partia som seier nei til deponi i Førdefjorden ved kommunevalet 14. september.