bidra.no

Sang for glede, overskudd og felleskap!!

Tidligere gratis kor må pga. redusert bevilgning finne nye kilder. Det er viktig for oss med lav kontingent så økonomi ikke hindrer deltagelse.