bidra.no

Shree Gyanjyoti barneskole i Nepal

Bli med på gjenoppbyggingen av Gyan Jyoti barneskole i Nepal!