bidra.no

Kraftige jordskjelv ryster Italia

100.000 mennesker er uten hus i Italia!!