bidra.no

BASE16 selvhjelpsgruppe

BASE16 er for tidligere alkoholmisbrukere. Vi søker støtte for å markedsføre oss så vi kan hjelpe flere til et bedre rusfritt liv.