bidra.no

Piano til Lauget

Lauget kaffi og kultur treng eit nytt piano, slik at vi lettare kan tilby unge ei scene å opptre på.