bidra.no

Clemens Saers- rettsikkerhet for offentlig ansatte

Skal arbeidsmiljøloven også gjelde for offentlig ansatte? Har arbeidsgiver noe ansvar for lærere som underviser 30-36 elever av gangen?