bidra.no

Energy kit for all

Strøm er et grunnleggende behov, som mat og vann. En løsning for mennesker som lever uten tilgang, er vår vårt 20 års lange levetidsett.