bidra.no

Bli med på Biesafari i Nordhordland

I vår besøksbigård får alle som ønsker det muligheten til å bli med i bigården for å lære mer om bier og hvordan de lever.