bidra.no

Den lange veien rundt grøten

En interaktiv og oppslukende opplevelse. Visuell fortelling med kunstnerisk uttrykk som appellerer til følelser og empati.