Bidra.no -  Dokumentarbok - Det tredje sviket

Dokumentarbok - Det tredje sviket

Utøya 220711. 69 unge ble drept. 495 overlevde. 180 mill NOK ble fordelt til psykososial oppfølging. Hva ble midlene egentlig brukt til?

Et prosjekt av Janecke Reed-Larsen, publisert 23.05.2018. Prosjektet tilhører kategorien Giverglede.
Innsamlet kr 1 799
3 %

Prosjektet nådde ikke sitt mål, og pengene er refundert.

Målbeløp kr 50 000
Speedometer Fleksibelt målbeløp
Givere 0
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 31.07.2018.

Litt om meg selv:

Jeg er mamma til overlevende etter terrorhandlingene på Utøya 22 juli 2011. Den psykososiale oppfølgingen, som ble lovet at alle skulle få, har vært fraværende for meg og mange andre. Det ble bevilget 180 millioner kroner til oppfølgingstiltak. Av disse ble 144 millioner kroner brukt. Enkelte kommuner brukte midlene på blant annet veier og administrative oppgaver, som for eksempel å delta i begravelse til drepte.

Jeg er en av dem som er sviktet av staten. Påkjenningene var så sterke at jeg måtte sykemeldes etter åtte måneder. Jeg ble diagnostisert med PTSD ( Posttraumatisk stress lidelse). Kommunen nektet å tilby meg adekvat hjelp og jeg måtte da søke hjelp utenfor min egen kommune. Jeg har vært til behandling hos fire psykologer/psykiatere uten nevneverdig bedring i min egen helsesituasjon. Etter sykemeldingsperioden ble jeg avhengig av NAV. Jeg fikk arbeidsavklaringspenger frem til høsten 2016. Saksbehandlere i NAV skulle for enhver pris, til tross for at både lege og behandlende psykolog mente det var for tidlig, ha meg ut i arbeidslivet igjen. Jeg var for syk til det. NAV stoppet dermed arbeidsavklaringspengene. 

Det er flere meg med som har en lignende historie. Mange Utøya ungdommer møter det samme systemet noe jeg tar opp i boken - Det tredje sviket. 


Les Janeckes innlegg i Dagens Medisin:

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2014/06/23/hvorfor-tar-ingen-tak-i-oppfolgingen-etter-22.-juli/


Min motivasjon for å starte dette prosjektet er å belyse statens svikt etter 22 juli 2011. Det er mange sterke historier som må komme frem i søkelyset. Det er mange Utøya ungdommer med familier som sliter på mange områder i livet sitt i etterkant av hendelsene.


Bokprosjektet: Det tredje sviket!

Bombe eksploderer i Regjeringskvartalet 22.juli 2011. 

Melding sendes fra en deltaker som var bosatt i Oslo.

" Mamma, jeg har det bra, er på Utøya"

Utøya 22.juli 2011 – den mørkeste dagen i mange berørtes liv.

69 unge mennesker ble brutalt drept, 495 overlevde. Overlevende etter slike hendelser har forhøyet risiko for å utvikle post-traumatiske stressreaksjon. Terrorangrep kan også medføre somatiske plager og atferdsendringer. Reaksjoner kan komme tidlig, eller mange år etter svært traumatiske opplevelser. Helsedirektoratet anbefalte proaktiv psykososial oppfølging i berørte kommuner. Det ble bevilget til sammen 180 millioner kroner. Midlene nådde ikke frem til mange. Hva ble pengene egentlig brukt til? Veier og administrasjon? 

Oppfølgingen ble lagt ned i 2013. 

I 2013 rapporterte kommunene til Fylkesmennene at midlene var brukt etter hensikten.Hva viser egentlig disse rapportene? På den andre side, har kommunene nødvendig kompetanse til å behandle alvorlige traumer etter terrorhendelser? 


Det tredje sviket  er en dokumentar som skal fortelle om historier fra helvete på Utøya, min historie som mamma til gjenlevende, politiets sviktende beredskap, kommuners svikt i den psykososiale oppfølgingen, kommuners bruk av fordelte midler, etterlatte og pårørende historier, Helsedirektoratets anbefalinger ved håndtering av kriser, kostnader i tilknytning til minnesmerke og forslag til tiltak for berørte. 

Minnesmerke på Sørbråten. Totalbudsjettet for minnesmerke var 35 millioner kroner. Februar 2017 gir AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22.juli hendelsene opp minnesmerket på Sørbråten. Foreløpig prislapp –  10.2 millioner kroner. Mars 2017 leverer Statsbygg en ny skisse med opplegg til videre prosess i saken. Utøya kaia vurderes. Enkelte innbyggere i Hole kommune er ikke fornøyd med denne plasseringen heller. Hvor mange penger ble egentlig tapt på Sørbråten prosjektet? Hva er budsjettert på det nye prosjektet?


Til minne om ett av ofrene i en av bygningene.


Det første sviket: Terroristen kunne vært stoppet før han nådde Utøya. ( ref. NOU:14 Gjørv                                      kommisjonen)

Det andre sviket: Politiets dårlige beredskap og sommel før de nådde Utøya.

Det tredje sviket: Manglende helsemessig oppfølging til mange berørte etter hendelsene på                                  Utøya.


Hvorfor er det behov for denne boken?

Intensjonen med bokprosjektet er å skape debatt om hvorfor midlene ikke nådde fre mtil mange og hvorfor oppfølgingen ble lagt ned i 2013, når ekspertisen på sin side sier at mange berørte vil slite med traumer og sykdom fremover. 

Forskning viser til at mange unge berørte havner i rusmiddel- og medikamentavhengighet, økonomiske problemer, problemer med å fullføre studier. Agenda Kaupang ga ut en ny rapport i 2016 som viser at over halvparten av berørte etter 220711, har problemer i etterkant. 

Traumer etter terror må behandles og følges opp i mange år fremover. Dette er et tema Norske soldatveteraner vet mye om. 


Forfatteropplysninger: Janecke Reed-Larsen

Adresse: Hauger Skolevei 50, 1351 Rud

Mobil: 924 67 249


Arbeidstittel på bok: Det tredje sviket

Tema: Hvor blir det av oppfølgingen etter 22.juli 2011?

Type bok: Dokumentar

Illustrasjoner: Bilder fra Media/private

Ferdigstillelse: Vår 2019

Forlag: Vidarforlaget AS


Takk til alle dere som bidrar til at denne boken blir publisert!


Ingen givere hittil. Bli den første til å bidra!

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

25000 kr
Utover hovedmål

Nøkkelord

Det tredje sviket - Digitalt eksemplar

Få Dokumentarboken "Det tredje sviket" i digitalt format!

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 150 igjen kr 250
Estimert leveranse 26.03.2019

Det tredje sviket - Fysisk eksemplar

Bidra.no - Det tredje sviket - Fysisk eksemplar

Få boken tilsendt hjem til deg (Både digitalt og fysisk).

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 35 igjen kr 500
Estimert leveranse 26.03.2019

Bli nevnt som støttespiller i boken

Få boken tilsendt hjem til deg (Både digitalt og fyisk), og bli nevnt som støttespiller i boken (For organisasjoner/bedrifter/større givere).

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 5 igjen kr 2 500
Estimert leveranse 26.03.2019