Bidra.no - Alene i kampen mot Nordea - David mot Goliat!

Alene i kampen mot Nordea - David mot Goliat!

Ekteparet Henjesand tar kampen mot «uansvarlig og villedende bankrådgiving»!

Et prosjekt av Paul Johnny Gundersen, publisert 13.11.2017 12.00. Prosjektet tilhører kategorien Giverglede (Samfunn).
Innsamlet kr 28 945
11 %
Målbeløp kr 250 000
Givere 85
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 31.01.2018.

Ekteparet Henjesand tar kampen mot «uansvarlig og villedende bankrådgiving»!

Mange forbrukere har blitt offer for dette i mange år.

Tone og Svein har selv erfart å tape store penger på slik rådgivning, der dette har resultert i redusert helse og livskvalitet gjennom flere år. Bankens selvkritikk har vært fraværende. 

Tone og Svein fikk råd og anbefaling ifra en «Autorisert Finans Rådgiver» i Nordea, der de hadde forventet gode og ansvarsfulle råd til deres eget beste. 

I 2008 ble de villedet inn i valutalån, som viste seg å ha veldig høy risiko. Dette var i strid med deres ønsker om lav-risiko. I etterkant av avtalen ble de bedt om å tenke langsiktig og «sitte i ro» ifht. valutalånet. Til slutt ble valutalån-avtalen urettmessig kansellert av Nordea, og de fikk økt sin gjeld med 2 millioner, pluss påløpende renter for de neste 25 år.

Etter at de ble villedet inn i dette produktet, har de tatt det drastiske steget å stevne Nordea Bank for retten. Dette har kostet de mye både psykisk og økonomisk. De har «skrapet» sammen snart 600.000 kroner i sakskostnader, der pengene har kommet fra salg av deler av eiendom, bil, samt økonomisk støtte fra familien. Dommen i Tingretten ga de fullt medhold og dømte Nordea til å tilbakebetale nært hele tapet, men Nordea har enda ikke betalt ut noe. Dommen var klar og tydelig, der brudd på god forretningsskikk og manglende fraråding var hovedargumentene.

Nordea har anket saken til Lagmannsretten, som er fastsatt til februar i 2018.

Dette resulterer til at kampen som ekteparet har kjempet ikke er over, og de står igjen ovenfor store økonomiske utfordringer siden nye saksomkostninger vil påløpe.

Nordea har nå hyret inn en av de dyreste advokatene fra et av de største og mektigste advokathusene i Norge. Men det kan Nordea selvsagt gjøre som går med 40 milliarder i overskudd i året.

Dette er en «David mot Goliat» kamp, der målet for ekteparet er å få tilbakebetalt de tapte pengene, men også å sette fokus på forbrukervernet. Saken har derfor stor prinsipielt verdi for andre forbrukere. Derfor stiller nå jeg som venn opp for å hjelpe, ved å starte denne innsamlingen. Jeg anmoder alle om å støtte ekteparet Henjesand. Ingen beløp er for små! – «sammen kan vi gjøre en forskjell».


- Klaget til Finansklagenemda 

Ekteparet ble henvist til å sende klage til Finansklagenemnda. Der de fikk avslag. Det har vist seg at alle slike saker får avslag, og at Finansklagenemnda er finansiert av bankene selv. Bankene bruker Finansklagenemndas avslag som bevisføring dersom saken kommer opp i rettssystemet.


- Kontaktet Forbrukerrådet for å be om økonomisk bistand, først til Tingretten, deretter til Lagmannsretten!

Forbrukerrådet er representert i Finansklagenemnda, og det var derfor skuffende at Forbrukerrådet ikke ville bistå forbrukerne i Lagmannsretten. Spesielt overraskende etter at de vant en så klar dom i Tingretten.


Link til saken:

http://e24.no/privat/bank/nordea-doemt-til-aa-betale-tone-og-svein-1-5-millioner/24072818

https://www.nrk.no/mr/grur-seg-til-ny-runde-i-retten-etter-a-ha-tapt-millionar-1.13663795

Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

82 anonyme

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

Paul Johnny Gundersen

Nøkkelord