Bidra.no - Bevar Y-blokka!

Bevar Y-blokka!

Støtteaksjon for å bevare Y - blokka arbeider for bevaring av Y-blokka i regjeringskvartalet.

Et prosjekt av Hanne Sophie Claussen, publisert 09.11.2017 12:59. Hanne Sophie Claussen sin facebook. Prosjektet tilhører kategorien Politikk (Samfunn).
Innsamlet kr 0
0%
Målbeløp kr 100 000
Givere 0
Dager igjen

Crowdfunding for Y

Kampen for bevaring av Y-blokka fortsetter med stor styrke. Hver uke kommer nye artikler og innlegg både på fb siden https://www.facebook.com/bevarYblokka/ og i dagspressen, av folk som støtter aksjonens ståsted og arbeid. Som protesterer mot rivning, og på stadig nye måter belyser det absurde i at dette i det hele tatt er tema.

Y - artikler

Vi anser tiden moden for å få laget en Y-pin, som vil gi folk mulighet til å signalisere i det daglige, i ulike settinger, at de støtter bevaring av Y-blokka. Vi vurderer også å få produsert T-skjorter, tøyvesker, ja sogar en Y-øl, som kan bidra til å synliggjøre kampen i bybildet. Vi er overbevist om at et jevnt og økende press fra folket har påvirkningskraft.

Litt historikk

Hittil har vi arrangert to folkeaksjoner foran Y-blokka, som samlet mange engasjerte mennesker og fikk bred mediedekning. I etterkant så vi at de også fikk relativt stor innvirkning på pressen, med påfølgende kronikker og kommentarer fra journalister og fagpersoner hvor aksjonen blir nevnt. Vi tror fremdeles at en støtteaksjon fra folket kan være med å påvirke utfallet for skjebnen til Y.
Begge folkeaksjonene lot seg gjennomføre på grunn av ulike menneskers velvilje til å stille opp gratis på selve arrangementet (artister, kunstnere, appellanter), gratis arbeid fra oss som arrangerte, samt sponsormidler fra Fortidsminneforeningen, Oslo Fotokunstskole, Woody35 og April Arkitekter, til nødvendig teknisk utstyr og kompetanse. På siste aksjon var også Folkekinoen behjelpelige med utlån av prosjektor og gjennomføring av filmvisning på Fiskerne.

Planer fremover

Planene vi har fremover lar seg ikke organisere på denne måten og vi velger nå å arrangere crowdfunding.  Gjennom et valgfritt økonomisk bidrag vi dere kunne være med å støtte videre arbeid for bevaring av Y-blokka. Vi i aksjonskomiteen vil fremdeles jobbe gratis, men noen av våre planer for videre fremdrift er ikke gratis:

  • Produksjon av buttons/pins, T-skjorter,  tøyvesker med logo og slagord for bevaring av Y-blokka og hvis mulig en Y-øl.
  • Mulig samarbeid med kunstnere/andre instanser som kan bidra med å fremme vår sak.
  • Øke aktiviteten for å få et større internasjonalt press for bevaring.
  • Arrangere et marked på plassen foran Y-blokka med tilhørende program og salg av Y-blokkartikler.
  • Et eventuelt overskudd fra innsamlingen og inntekter ved salg av Y-blokkartikler vil disponeres til fremtidig arbeid for bevaring av Y; oversikt over disponering av pengene vil bli publisert på fb-siden. 

Mvh

Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka

v/ aksjonskomite Kjersti Hembre, Marianne Borge og Hanne Sophie Claussen

Ingen givere hittil. Bli den første til å bidra!

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

Nøkkelord