Bidra.no - Bidra til utvikling av bevis, Del 1 - AVSLUTTET

Bidra til utvikling av bevis, Del 1 - AVSLUTTET

Disse pengene går til teknisk undersøkelse av AMS-målere (sikkerhet, skitten strøm og komponenter), og juridisk bevis på biologisk virkning.

Et prosjekt av Foreningen for EMF-reform, publisert 05.11.2019. Prosjektet tilhører kategorien Giverglede.
Innsamlet kr 107 200
53 %
Målbeløp kr 200 000
Givere 227
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 31.01.2020.


DENNE INNSAMLINGEN STARTER OPP IGJEN ETTER BEHOV

Det foreligger flere kritiske tekniske tester i andre land av AMS-målere. Vi skal få kartlagt sikkerheten knyttet til de målertypene som brukes i Norge. Og vi vil vite hvilke komponenter som inngår.

Det har til nå ikke vært gjort uavhengige tekniske undersøkelser av AMS-målerne i Norge mht. teknisk sikkerhet. Heller ikke for biologisk sikkerhet. De som reagerer på "skitten strøm" fra AMS-målere, har til nå ikke kunnet dokumentere hva de reagerer på. Det trengs systematisk samling av litteratur og tekniske tester av AMS-målere uten kommunikasjonsfunksjoner.

Vi har flere aktiviteter som bør i gang i januar 2020. Så langt er disse definert og under utforming:

  • Dyreforsøk der vi observerer reaksjoner hos smådyr på eksponering fra mikrobølgene fra AMS-målere. Flere rapporter tyder på betydelige skadevirkninger. Lar de seg reprodusere under kontrollerte forhold?
  • Teknisk analyse av målere for å kartlegge «skitten strøm» og andre sider som gjør at selv AMS-målere uten sender åpenbart har plagsomme biologiske virkninger på enkelte. Kan disse knyttes til skitten strøm, dårlig jording, vagabonderende strøm, eller hva?
  • Observasjon av blodplater med mikroskop med en spesiell belysningsteknikk som kalles  dark field microscopy etter eksponering for AMS-måler: Poenget er at man lettere kan se om blodplatene deformeres og skades og om de danner rouleaux-effekter, noe man finner på flere videoer på nettet. Lar dette seg reprodusere som direkte, kontrollert virkning av eksponeringen?

Alle disse tre prosjektene er objektive undersøkelser, dvs. resultatene kan ikke avvises ved å vise til nocebo-effekter/angst/innbilning. De lar seg utføre ganske kontrollert, og overføringsverdien til mennesker vil være ganske åpenbar. De benytter også ganske ulike metoder. Ingen av dem gir "vanntette" bevis slik ICNIRP definerer beviskravene, for det kan ingen praktiske undersøkelser noen gang gjøre, men de kan gi gode nok bevis etter alle normale krav til bevisførsel, medisinske så vel som juridiske.

Vi ber om at alle som gir bidrag, oppgir e-post adresse, for oppfølging. Kontakt bidra.no i chat-boksen dersom du mangler e-postadresse, de vil hjelpe deg.Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

Einar Flydal

Prosjekteier

Torleif Dønnestad2

Torleif Dønnestad

Per Halle

Per Halle