Støtt KÅKÅnomics 2020!

Et prosjekt av Stiftelsen KÅKÅ kverulantkatedralen

Tilbake til prosjektet
(

Høyeste bidrag

kr 1 000

Gjennomsnittlig bidrag

kr 332

Siste bidrag

kr 100
Samtykker