Clemens Saers- rettsikkerhet for offentlig ansatte

Et prosjekt av Clemens Saers

Tilbake til prosjektet

Høyeste bidrag

kr 5 000

Gjennomsnittlig bidrag

kr 327

Siste bidrag

kr 200
Gaveforsterkning
Samtykker