Giitu Ánot - En samisk fortelling

Et prosjekt av Olve Aslaksen
Vil du gi mer? Velg beløp
kr

Betaling

Du bidrar anonymt om du ikke er logget inn

Logg inn / Registrer deg

Betalingen vil bli oppført som "BIDRA AS" på din kontoutskrift.
Prosjekteier har valgt Fleksibelt målbeløp (pengene går til formålet selv om prosjektmålet ikke nås).