Giitu Ánot - En samisk fortelling

Et prosjekt av Olve Aslaksen