Ecobijagos - Beskytt utrydningstruede skilpadder!

(Du må akseptere Markedsførings-cookies for å se prosjektvideoen)

Ecobijagos - Beskytt utrydningstruede skilpadder!

Plastsøppel, klimaendringer, fiskegarn og illegal handel er bare noen av utfordringene skilpaddene på Bijagos må overleve. Situasjonen må snu!

Et prosjekt av , publisert 24.05.2018. Prosjektet tilhører kategorien Giverglede.
Innsamlet kr 1 450
5 %
Målbeløp kr 25 000
Givere 7
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 10.09.2018.

Bakgrunn for Eco-bijagos:

Bijagos er 88 øygrupper utenfor fastlandet av Guinea-Bissau. Tjue av disse øyene er bebodd av Bijagos urbefolkning med det samme navnet som øyene. Øygruppen Bijagos er Vest-Afrikas største øygruppe. 

Blant disse øyene finner man blant annet to nasjonale marineparker: Joao Viera Marin Park og Orango National Park. I 1996 ble de klassifert av "UNESCO - MAB Program" og "Ramsar Convensjon" som Wetland, av internasjonal verdi på grunn av det store antallet fugler fra norden som overvintrer og reproduserer der.Skilpadder er spesielle dyr!

Skilpadder lever i mange ulike miljøer, og det finnes grupper som likner veldig på hverandre, selv om de ikke er i samme slekt. Skilpadder som lever i hav kalles havskilpadde eller marine skilpadder og har luffer, mens landskilpadder har bein med føtter og sumpskilpadder har føtter som også kan brukes til svømming.


- Synlige trekk

Skilpadder har bred, kort kropp som dekker av et ryggskjold (carapax), vokst sammen med ribbein og ryggvirvler. Skulderbladet befinner seg innenfor ribbein. Hodet, halen og lemmene kan trekkes inn under skjoldene hos de fleste skilpadder når de i fare.


- Tilpasninger

Artene som lever i elver og vann har utviklet ulike mekanismer for å ta opp oksygen direkte fra vannet.  Selv om disse metodene ikke kan erstatte behovet for å puste med lunger fullstendig, så gjør det skilpaddene i stand til å oppholde seg under vann i lengre tid enn de ellers kunne har gjort uten. Enkelte skilpadder har blodfylte sekker rett innenfor kloakkåpningen hvor vann kan pumpes inn og ut for å oppta oksygen.

Fordi skilpadder er vekselvarme, har de lavt oksygenbehov. Mange av de artene som lever i vann kan derfor oppholde seg mye lenger under overflaten enn andre pattedyr av samme størelse, til tross for de små lungene de har. Samtidig trenger de lite næring for å holde seg i live, noe som gjør de i stand til å overleve i selv ekstremt næringsfattige miljøer.

En farlig ferd. Mange havskilpadder når aldri fram til vannkanten.


Sumpskilpadder

Sumpskilpadder lever i dammer, og er gode svømmere. De kan lett bite av deg en tå om du er så uheldig og kommer for nær en sumpskilpadde. Sumpskilpaddene har som oftest strømlinjeformet skall og føtter med svømmehud og lange klør. De lever av planter, fisk og andre småkryp i vannet. Flesteparten av sumpskilpadder kan bare svelge mens de befinner seg i vann. Derfor de avhengige av van for å overleve. Om en skilpadde oppholder seg for lenge på land, så kan den tørkes ut og i værste fall dø.

Havskilpadder

Havskilpadder tilbringer hele livet sitt i havet, unntatt når de kommer opp på land for å legge egg. De har lange finner i stedet for føtter, og ofte vokser det alger, skjell på skallet deres. Havskilpaddene har lenge hatt mange fiender, men har nylig blitt utrydningstruet siden mennesker bevisst eller ubevist fanger dem,slakter, spiser osv....!!

Landskilpadder

Landskildpadder finnes i mange forskellige former- alt fra den flate pannekake-skilpadden til den store kjempeskilpadden som kan bli over 150 år gammel! Landskilpaddene har tykke føtter og de kan ikke svømme, de oppsøker som regel små dammer der de kan kjøle seg ned.


- Bestand

Hvert år dør flere tusen havskilpadder av å sette seg fast i fiskenett. Skilpadder blir også sett på som delikatesser,  noe som også utgjør en stor trussel for enkelte bestander, men spesielt for havskilpadder. Det er nå strengt forbudt å kjøpe eller å selge skilpadder som mat i hele verden, men likevell eksisterer det en betydelig mengde handel av skilpadder på svartebøser over hele verden. De mest sjeldene artene kan selges for summer som tilsvarer flere årslønner for den relativt fattige lokabefolkningen.


Skilpadder blir sett på som delikatesser, og mange drepes som følge av den illegale etterspørselen globalt.

- Forplantning

Alle skilpadder, også havskilpadder, legger egg på land og graver dem ned. Noen arter har egne kjønnskromosomer som bestemmer kjønnet, men hos de mange blir kjønnet avgjort av temperaturen. Høy temperatur i reiret gjør at eggene kan utvikle seg til hunner, og lav temperatur under inkubasjonsperioden gir hanner. Det samme gjelder også for krokodiller og øgler. Havskilpaddene svømmer ofte flere mil for å komme tilbake å legge egg på den samme stranda der de selv ble kleket ut. Hver skilpadde kan legge opp mot 100-150 egg. Men på grunn av menneskelig aktivitet forsvinner mange av disse skilpaddestrendene, som er med på å gjøre havskilpaddene den mest utrydningstruede arten...


Guinea-Bissau er et av de landene i verden med størst biologisk mangfold, men mangfoldet er nå under press. Seks av syv arter på Bijagos er havskilpadder. De trekker hit for å reprodusere seg og legger egg. Alle de syv artene er dessverre truet på grunn av menneskelig påvirkning og aktiviteter som gjør det vanskelig for skilpaddene å overleve. 

De slaktes for deres kjøtt, egg, hud og skjell. De påvirkes også i stor grad av klimaendringer som blant annet har en stor innvirkning på skilpaddenes egg, da det endrer temperaturer i sanden. Klimaendringer påvirker også skilpaddenes naturlige habitiat.    


Bli med å støtte et viktig arbeid som gjør en forskjell! 

1. Redning av skilpadder som kommer og legger egg på strender. 
Det er vanlig at skilpaddene strander på grunn av lavvann, andre ramler og havner på ryggen uten mulighet for å snu.


2. Patruljerering av øygruppen for å finne skilpaddenes egg og beskytte dem mot plyndring.

Områdene bør kartlegges slik at flest mulig skilpadder overlever fødsel og marsjen til havet.


3. Rydding av strender for søppel, plast, flasker og fiskesnører..!

Som alle vet mange, mange millioner tonn av plast flytter rundt på verdenshavene, og gjør stor skader på fisk, fugl og andre dyr. Plastsøppel truer havskilpadde på flere måter. Havskilpadder forveksler flytende plastavfall med favorittmaten som er maneter, og de kan kveles til døde når de prøver å spise plastikken. Det er også fort gjort for havskilpaddene å svømme inn i gamle fiskegarn som flyter rundt, og når de først sitter fast får de store problemer med å svømme eller spise - og ofte overlever de ikke.Litt om meg selv

Mitt navn er Domingos Sanca, og etter mange års erfaring med jobb innenfor den humanitære organisasjonen "Afrikas hjelpefond", vil jeg nå arbeide for å beskytte mangfoldet på Bijagos

Gjennom mitt arbeid for Afrikas hjelpefond har jeg blant annet jobbet med å samle inn utstyr til skoler, sykehus og andre instutisjoner i Afrika. Etter å reist til Bijagos øygruppen for første gang i 2000, ble jeg sjokkert over å se hvordan havskilpadder brutalt ble slaktet av befolkningen, og hvor mange som døde av å sette seg fast i fiskegarn. Da bestemte jeg meg for å starte et privat prosjekt for å bygge et senter der urbefolkningen i Bijagos og andre interesserte kan komme for å lære hvordan man kan beskytte det brede mangfoldet på de mange øyene.


 Bijagosfolket er også mangfoldig, med kulturelle tradisjoner godt bevart.
Deres samfunnsstruktur baserer seg på matriarkale klaner og eldreråd. De aller fleste seremonier er ledet av eldre kvinnelig prestinner. På grunn av aldershierarkiet er det de eldre som er mest priviligert i  samfunnet.


"Ecobijagos Centre" er forpliktet til å stoppe nedgangen av marine skilpadder i området, og arbeider for at det økologiske mangfoldet i regionen skal bestå og bevares.

Alle pengene som samles inn gjennom Bidra går direkte til prosjektet Eco-Bijagos for å bevare skilpadder. Til gjengjeld kommer jeg til å rapportere, sende bilder og filmer fra prosjektets utvikling. På denne måten vil du kunne følge prosjektets gang, samt se resultatene av ditt bidrag rett fra kilden. Med tid vil det også være mulig å besøke og delta på prosjektet. 


- Jeg håper alle forstår at disse flotte skapningene er en art som er truet av utryddelse og at er kritisk at noe gjøres raskt for å sikre deres eksistens. 


Sammen kan vi gjøre en forskjell - Takk for all hjelp og støtte!

Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

AFRIKAS HJELPEFOND

Organisasjonsnummer: 977 060 028Adresse
Nordlandsgata 12
-
0483 OSLO


Kontakt
afrikashjelpefond@gmail.com

Domingos Sanca

Prosjekteier

Nøkkelord

Redd skilpadder!

Bidra.no - Redd skilpadder!

Du får tilsendt video og rapport fra arbeidet med å hjelpe skilpaddene til vannkanten. Hvor mange klarer vi å redde?

2 personer har bidratt Begrenset antall: 118 igjen kr 150
Estimert leveranse 31.07.2018

Bli støttespiller i Ecobijagos

Bidra.no - Bli støttespiller i Ecobijagos

Bli nevnt som støttespiller og få rapporter fra arbeidet vi gjør. Støttespillere vil også få navnet sitt innskrevet på senteret vi bygger.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 10 igjen kr 1 500
Estimert leveranse 24.05.2018