Energy kit for all

(Du må akseptere Markedsførings-cookies for å se prosjektvideoen)

Energy kit for all

Strøm er et grunnleggende behov, som mat og vann. En løsning for mennesker som lever uten tilgang, er vår vårt 20 års lange levetidsett.

Et prosjekt av boris lemaire, publisert 20.12.2018. Prosjektet tilhører kategorien Giverglede.
Innsamlet kr 4 550
13 %
Målbeløp kr 35 000
Speedometer Fleksibelt målbeløp
Givere 12
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 10.03.2019.

EKFA


Laget / Team

Vi er 3 ingeniører i prosjektet som jobber som frivillige. Vi har møtt på universitetet og samlet våre kunnskaper i elektronisk, informatikk og bedrifter til å utvikle å utvikle et produkt som skal forandre millioner av menneskers liv.

We are 3 engineers in the project who work as volunteers. We have met at the university and collected our knowledge in electronic, computer science and business to develop a product that will change millions of people's lives.

Strøm er et grunnleggende behov, som mat og vann. En løsning for mennesker som lever uten tilgang, er vår kit.

Mange barn i fattige land er avhengig av lamper som bruker paraffin og kerosin for å gjøre leksene sine. Lyset fra disse lampene er svakt, og lampene er svært brannfarlige, helseskadelige ved innhalering og svært skadelig for miljøet. Det koster også mye for i bruk for familier, som naturligvis ønsker at barn skal kunne fullføre skolegangen sin.


Power is a basic need, such as food and water. A solution for people who live without access is our kit.

Many children in poor countries depend on lamps that use paraffin and kerosene to make their homework. The light from these lamps is weak and the lamps are highly flammable, harmful by inhalation and extremely harmful to the environment. It also costs a lot for use for families, who naturally want children to be able to complete their schooling.
Vi har laget første prototype. Vi ønsker å sende denne prototypen til flere destinasjoner i verden og få tilbakemeldinger fra brukerne. 

Vår langsiktige plan er å lansere produksjonen og implementere lokal produksjons / reparasjonssentre


We have made the first prototype. We would like to send this prototype to several destinations in the world and receive feedback from users.

Our long-term plan is to launch production and implement local production / repair centersDerfor vi trenger dere til å hjelpe oss å sende prototypene !


Therefore, we need you to help us send the prototype!


Tusen takk!Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

Fornavn Etternavn

Prosjekteier

Videooppdatering fra de første som bruker kitet! / Video update from the first to use the kit!

Når settet blir sendt, skal vi publisere en video og et intervju med de første brukerne ********************************************************** When the first kit will be sent, we share with you a video and an interview with the first users

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 100 igjen kr 300
Estimert leveranse 03.06.2019

Eksklusiv demonstrasjon og forklaring / Exclusive demonstration and explanation

Sted: Oslo eller video konferanse for disse som kan ikke kommer Introduksjon med eksisterende teknologi for energilagring. Da blir løsningen presentert: 1. Global presentasjon 2. Funksjonalitetene 3. Daglig brukt 4. Spørsmål ********************************************************** Place: Oslo or a video conference for those who can not come Introduction to existing energies storage technology. Then the solution will be presented: 1. Global presentation 2. Functionalities 3. Daily used 4. Question

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 15 igjen kr 500
Estimert leveranse 14.03.2019

Bli en del av prosjektet / Become part of the project

Du blir inkludert i EKFA kommunitet hvor du kan få siste nyhetene og del informasjoner med oss. Som din synsvinkel er veldig viktig, du skal ha muligheten til å stemme om boks designet, prisen og andre kritisk spørmål. ********************************************************** You will be included in the EKFA community where you can get the latest news and share information with us. As your point of view is very important, you should have the opportunity to vote about the box design, the price and other critical questions.

3 personer har bidratt Begrenset antall: 97 igjen kr 1 000
Estimert leveranse 04.02.2019