Bidra.no - For Teie – en helhetlig og fremtidsrettet småby

For Teie – en helhetlig og fremtidsrettet småby

Beboerne på Teie ønsker å bli hørt! Ditt bidrag gjør at vi kan fremme et forslag til utvikling av nærmiljøet som ivaretar oss alle.

Et prosjekt av Jarle Lysberg, publisert 18.03.2017. Jarle Lysberg sin nettside. Prosjektet tilhører kategorien Suksesshistorier.
Innsamlet kr 25 000
100 %
Målbeløp kr 25 000
Givere 24
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 29.05.2017.

Vi på Teie vil ta vare på nærmiljøet vårt – for oss som bor her i dag, og for de som kommer etter oss.

For best mulig utvikling av småbyen vår, må vi løfte sammen. Ditt bidrag går utelukkende til å bygge og fremme Teie.

Vi mener at et godt nærmiljø oppstår når beboere og beslutningstakere samarbeider om løsninger og behov. Derfor vil vi fremme forslag om utviklingen av området vårt, basert på de kvaliteter og verdier vi har rundt oss.

Teie skal være:

  • Ny bebyggelse i harmoni med eksisterende
  • Allsidig handel med plass til små og store aktører
  • Nært, trygt og oversiktlig
  • Miljøvennlig og funksjonelt


For å bygge en småby for fremtiden må vi ta ansvar for Teie - sammen.

Ditt bidrag gjør at vi kan fremlegge et gjennomarbeidet forslag til utviklingen av Teie.

En plan der vi har brukt noen av de beste arkitektene til å ivareta den tradisjonelle byggekulturen på Teie, samtidig som de har tenkt fremtidsrettet og funksjonelt.

Vi bruker ressursene til å fortelle beslutningstakerne at Teies beboere har krav på å få være med på å forme sitt nærmiljø.

Alle bidrag er veldig velkomne i den jobben vi frivillige gjør nå. De innsamlede midlene går til å fremme kvaliteten på nærmiljøet vårt, og eventuelt overskudd går til Teie Vel.


Hjelp oss med å bygge det Teie vi alle vil ha!


Har du spørsmål eller tanker rundt videreutviklingen av Teie, ta kontakt med:

Jarle Lysberg
e-post: jarlelysberg@odelskraft.com
mobil: 928 23 791


Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3