Bidra.no - GMO - myter og fakta

GMO - myter og fakta

Den kjente publikasjonen GMO - MYTHS AND TRUTHS skal nå for første gang gjøres tilgjengellig for norske lesere! Din hjelp trengs!

Et prosjekt av Gottfried Fjeldså, publisert 04.05.2015. Gottfried Fjeldså sin nettside. Prosjektet tilhører kategorien Skaperglede.
Innsamlet kr 25 850
73 %
Målbeløp kr 35 000
Givere 42
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 17.05.2015.

Dette vil vi

Boken GMO - MYTHS AND TRUTHS ble utgitt i Storbritania i år 2014 av Earth Open Source og er vanskelig tilgjengelig for oss som ikke er fortrolige med det vitenskapelige, engelske fagspråket.

Boken omtales som en evidensbasert undersøkelse av påstandene som gjøres om sikkerheten og effektiviteten av genmodifiserte avlinger og matvarer. Den er forfattet av John Fagan, PhD, Michael Antoniou, PhD, Claire Robinson, MPhil, og den er den mest aktuelle sammenfatningen av alle argumentene for og imot genmanipulerte matvarer. I denne boken får vi korte og konsise ekspert-svar på konkrete spørsmål som vi alle lurer på.

Genmanipulasjon er en omstridt teknologi, og mange frykter konsekvensene av de til nå ukjente bieffektene av slik fikling med naturen. Denne boken er derfor et viktig korrektiv i den politiske debatten om GMO.

Paradigmeskifte Forlag har tatt på seg det gigantiske arbeidet med å oversette dette store, internasjonale verket, og forlaget er villig til å utgi denne boken på dugnad.

At professor emeritus dr. philos. Terje Traavik fra GenØk – Senter for biosikkerhet har sagt seg villig til å støtte dette omfattende prosjektet ved å skrive forordet, garanterer for kvaliteten av både forfatternes grundige arbeid, og av oversetterens fagkompetanse.

 

Dette vil du

Du ønsker å støtte dette prosjektet fordi du ser viktigheten av at kvalitetssikret og uavhengig informasjon om mytene og faktaene rundt dette vanskelige tema blir tilgjengelig på norsk! Og du vet at gjennom din støtte vil du være blant de aller første i landet som får tak i denne boken, nemlig så tidlig som juni 2015, rett før du tar sommerferie.

 

Derfor klarer vi dette ikke alene

Professor Terje Traavik har avstått fra honorar, oversetteren Trond Skaftnesmo har avstått fra honorar, Paradigmeskifte Forlag arbeider gratis med det omfattende redigeringsarbeidet med boken, og forlaget vil etter beste evne markedsføre denne publikasjonen av egne midler - men vi trenger publikums hjelp til å finansiere trykkekostnadene av det første opplaget på 1.000 eksemplarer.

Uten ekstern støtte er en slik satsning ikke mulig for dette det lille, paradigmeskiftende nisje-forlaget.

 

Dette garanterer vi

Vi garanterer at hvert eneste av vårt publikums bidrag vil gå uavkortet til oppstarten av dette bokprosjektet! Ingenting vil gå til administrasjon! Ingen honorarer skal dekkes av bidragene!

Hver eneste krone skal dekke trykkekostnadene til det første, lille opplaget, og bidra til å løfte debatten om GMO i dette landet!

Takk for hjelpen!

Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

Fattigmanns støtte

Du er opptatt av miljø og av at vi kan overlate en frisk klode til våre etterkommere, men du er student eller ubemidlet av andre grunner. Likevel ønsker du å erklære din støtte og hjelpe denne viktige publikasjonen frem! Du vil bli en av de første som får boken: ett eksemplar av boken i juni 2015.

18 personer har bidratt Begrenset antall: 52 igjen kr 500
Estimert leveranse 15.06.2016

Engasjert støtte

Du er oppbrakt over at en kynisk industri skal fikle med naturens gener for egen profitt. Derfor ønsker du å støtte bokutgivelsen med et større beløp! Du vil bli en av de første som får boken: vi kommer til å takke deg for ditt bidrag ved å sende to eksemplarer av den ferdige boken i juni 2015.

7 personer har bidratt Begrenset antall: 28 igjen kr 1 000
Estimert leveranse 15.06.2016

Durabelig støtte

Din organisasjon, ditt firma, din virksomhet har muskler til å gi denne bokutgivelsen et skikkelig løft. Å spre vitenskapelige fakta om GMO er så viktig for deg at du gjerne bidrar med 5000.- kroner - du vet at dette vil garantere trykkingen av boken innen sommerferien. Da er det en selvfølge at du ved navns nevnelse vil motta en ærefull takksigelse forrerst i boken! I tillegg vil du motta fem bøker i posten i løpet av juni 2015.

1 person har bidratt Begrenset antall: 6 igjen kr 5 000
Estimert leveranse 15.06.2016