Bidra.no - Innvandrere på Visjon 2018

Innvandrere på Visjon 2018

Ønsker du å være med og bidra til at flere flyktninger kan delta på Visjon i Stavern? Vi tilbyr seminar, tolking og inkluderende fellesskap.

Et prosjekt av Den evangelisk lutherske frikirke, publisert 02.05.2018. Prosjektet tilhører kategorien Giverglede.
Innsamlet kr 6 500
21 %
Målbeløp kr 30 000
Speedometer Fleksibelt målbeløp
Givere 12
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 16.06.2018.

Frikirken har oppfordret menighetene våre til å invitere med seg nyankomne flyktninger og innvandrere som går i menighetene og som allerede følger Jesus på sommerens Visjon. De som får ekstra støtte gjennom dette prosjektet er de som ellers ikke ville hatt råd til å være med på Visjon. Med din hjelp vil menighetene kunne invitere med seg flere. Pengene vi samler inn vil uavkortet gå til å dekke kostnader relatert til innvandrere på Visjon. 

Barn og ungdom får være med i Visjon sitt barne- og ungdomsopplegg. For de voksne tilbyr vi tolking til farsi og arabisk etter behov, godt fellesskap og to seminarer med Discovery Bible Study, en metode for å studere bibelen. 

Vi ønsker å være inkluderende for våre trossøsken fra ulike kulturer, og særlig flyktninger som nylig har kommet til Norge. Vi ser at disse er i en særlig sårbar situasjon både økonomisk og relasjonelt, og at de kanskje trenger litt ekstra hjelp til å få en likeverdig plass i storfellesskapet. Videre ønsker vi at målgruppen skal få del i den gode forkynnelsen og fellesskapet i bønn og lovsang. I tillegg vil det være godt for mange å få muligheten til å reise bort i sommerferien, som nordmenn flest gjør. For dem som deltok på Visjon i 2017 sa mange at det sommerens høydepunkt!

Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Organisasjonsnummer: 963558406Adresse
Linstow gate 3, 5.et., 0166 Oslo
P.o box 6702, st.Olavs plass
0129 OSLO


Kontakt
misjon@frikirken.no

Den Evangelisk Lutherske Frikirke DELF

Prosjekteier

Nøkkelord

Oppskriftshefte

Bidra.no - Oppskriftshefte

Oppskriftshefte med ynglingsretter fra landene der utsendingene våre er - til deg som gir 1000 kr eller mer.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 30 igjen kr 1 000
Estimert leveranse 01.07.2018