Bidra.no - KAMPEN FOR HASAN-BARNA

KAMPEN FOR HASAN-BARNA

Staten krever at BARNA skal betale kr. 270 000kr i saksomkostninger! Familien og fremtiden er ødelagt - får med seg regning i bagasjen.

Et prosjekt av Julia Lysgaard Shirazi, publisert 30.10.2018. Prosjektet tilhører kategorien Giverglede.
Innsamlet kr 315 275
78 %
Målbeløp kr 400 000
Speedometer Fleksibelt målbeløp
Givere 1265
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 10.01.2020.

SIGNER OPPROPET - Vi kan ikke akseptere at norske myndigheter behandler våre barn på denne måten:  https://www.opprop.net/kampen_for_hasan-barn?fbclid=IwAR101odxNop4p53egywSQMiauRIL4mhSFdbJxtTBeC_20It7C6Sv6apL7j


16/9-19

Observante følgere av saken vil kanskje se at vi har øket målbeløpet her på Bidra.no. Opprinnelig målbeløp var kr  300.000 for å dekke gjelden som Staten har heftet ved barna for saksomkostninger fra Tingretten, Lagmanssretten og Høyesterett. Takket være de mange som støtter har vi nådd vårt opprinnelige mål (Uendelig takk til alle som har gitt).  Men kampen fortsetter: Både Abdel og Mustafa trues fortsatt av utkastelse og Sara håper inderlig å komme hjem igjen.   Vi kjemper videre med advokat for å få oppholdstillatelse til begge guttene og selvsagt i håp om å få Sara hjem igjen.  Derfor fortsetter vi innsamlingen for at barna skal få den juridiske bistand de trenger.


OPPDATERINGENE VÅRE ER I OMVENDT REKKEFØLGE .  De nyeste legges på toppen. 

Oppdatering 17. August 2019 Kampen forsetter. 

Del gjerne videre👍Sommerferien er over og kampen mot UDI og UNE fortsetter. UDI sa i siste samtale med meg i sommerferien at de ville ta en rask avgjørelse ang Abdel etter ferien. UDI mente at saken var så kompleks at de nå ønsket å få den ferdig. Om det er positivt eller negativt vet vi ikke. Ang Mustafa sin sak ligger den hos UNE. Dersom de opprettholder vedtak om utkastelse står vi ovenfor ny rettsak. Etter over 10 år i Norge, vil staten kaste ut Hasan-barna. UNE har i tidligere dommer uttalt at det utvilsomt er til Sara, Mustafa og Abdel sitt beste å få bli i Norge. Likevel mener UNE at innvandringsregulerende hensyn må komme foran barnas beste. Ved bruk av lovverk som barns beste og innvandringsregulerende hensyn åpner det for tolkning. Hva er barnas beste? Hvem har rett til å definere hva som er best for et barn?  Hvorfor er det gitt at innvandringsregulerende hensyn skal komme foran barns beste? Mor er ikke lengre i landet. Da hun er den som har brutt lovverket stiller vi oss undrende til om barn må arve foreldrenes synd og betale deres straff? Denne uken starter Mustafa sitt andre år på videregående skole. I dag fyller han 17 år🎉Den største gaven ville nok vært å endelig få ro, og få bli her han hører hjemme. Abdel starter sitt første år på høyere studier. Hans ønske er å jobbe med barn/ungdom og bruke sin erfaring til å hjelpe andre. Etter snart 11 år i landet bidrar Hasan-barna positivt i både skole, jobb, vennekrets og lokalsamfunn.  Vi trenger hjelp i vår kamp videre. Alle store og små bidrag tas imot med stor takknemlighet. 


Oppdatering 16. Juli 2019 - Abdel fikk midlertidig opphold - men uten lov til å jobbe og gå på skole?!?

Etter Abdel fikk midlertidig opphold kom UDI med ny info. Han skulle ikke få jobbe eller studere mens søknaden var til behandling. Ikke har de kunnet fortelle hvor lang tid behandlingen skulle ta heller. Da loven er på Abdel sin side (paragraf 61 syvende ledd) skulle det tilsi at Abdel skulle få de samme rettigheter han har hatt den tiden han har bodd i Norge.  Vi har ringt inn til UDI hver dag i en uke hvor vi har måttet presentere lovverket til mange ulike veiledere. Har møtt på alt fra veiledere som har sagt at denne kampen kom vi til å tape, til andre som var usikre på lovverket i denne komplekse saken. Etter å ha snakket med en behjelpelig veileder på fredag (som forstod seg på lovverket) begynte ballen endelig å rulle. Hvor tilfeldig er det ikke hvem man møter i et slikt system? Menneskene som sitter med avgjørelser om andres liv kjenner ikke til loven? Virkelig skummelt!                                       Nå har vi kranglet med UDI i en uke, og mottoet her er: ikke gi deg. Det nytter!                                                          I dag fikk vi heldigvis den gledelige nyheten at Abdel har fått tilbake sine rettigheter. Han skal få jobbe og studere💪


Oppdatering 9. Juli 2019 Abdel får ny midlertidig oppholdstillatelse.  

Etter mange avslag, mye frykt og nye nederlag har vi i dag fått en god nyhet! Abdel har fått ny midlertidig oppholdstillatelse til de har behandlet søknaden hans😃Det vil si at Abdel ikke lenger risikerer å bli hentet av politiet, og bli sendt ut av landet. Endelig kan han sove trygt om natten❤️Begge guttene befinner seg pr dd lovlig i Norge. Bekreftelsen i dag gir nytt håp🌸


Oppdatering 2 Juli 2019 - Abdel heldigvis ikke arrestert. 

Abdel ble heldigvis ikke arrestert. Nå har vi vært å levert oppholdssøknad hos politiet. Det tok lang tid og var ingen hyggelig opplevelse. Vedkommende vi møtte var lite imøtekommende og unødvendig kritisk. Nå må vi håpe UDI snart gir nytt midlertidig opphold, ihvertfall inntil søknaden til Abdel er riktig behandlet. Å leve på denne måten er en stor påkjenning. Takk for alle lykkeønskninger til Abdel❤️


Oppdatering 1. Juli 2019 - Abdel er ulovlig i eget land. 

I dag er Abdel ulovlig i Norge. Etter 11 år i landet risikerer han å bli hentet av politiet når som helst. Det er naturligvis en stor påkjenning for han. Han og lillebror (16 år) er alene i Norge. I morgen skal vi til politistasjonen for å levere ny oppholdssøknad. På grunn av UDI sine feil i saksbehandlingen må søknaden leveres på nytt. Han fikk tid i morgen (etter utreisefrist). Til tross for UDI sine saksbehandlingsfeil, nekter de å ta stilling til om Abdel får utsatt utreisefrist før ETTER søknaden er sendt inn. De setter derfor Abdel i en situasjon der han oppholder seg ulovlig i landet, og i tillegg risikerer uttransportering før saken hans i det hele tatt blir behandlet.  Ikke vet vi hvordan han vil bli møtt av politiet i morgen heller. Vi krysser alt vi har! OPPDATERING 23/6-19:

I dag er det en uke til Abdel risikerer å bli sendt ut av Norge etter 11 år i landet. Han har levd sitt bevisste liv her, og har hele sin skolegang i Norge. Abdel og lillebror Mustafa (16 år) ble etterlatt av mor alene i Norge i desember 2017. Mor strever psykisk, så begge guttene var allerede under barnevernets omsorg før mor reiste. De mindreårige barna ble heftet med gjeld på 270 000kr for tidligere tapte sakskostnader. Hvis Abdel må ut av landet om en uke, vil denne gjelden skape innreiseforbud til det eneste landet Abdel kjenner. Ikke vil han kunne komme tilbake som student heller. Abel risikerer å bli fengslet ved eventuell retur til Jordan, da han ikke har Jordansk pass. I tillegg har han ingen omsorgspersoner i Jordan, og kan verken lese eller skrive arabisk. Denne uken skrev budstikka om saken da vi enda ikke har fått svar på oppholdssøknaden. Advokaten sendte inn en søknad om oppholdstillatelse, men udi tok det som en omgjøringsanmodning og sendte den til UNE. UNE sendte papirer til en feil advokat, en familien hadde brukt tidligere og til en adresse som ikke lenger var i bruk. Det var derfor ingen som fikk brevene.
UDI innrømmer at de har gjort noen feil og vurdere å tilbakeføre saken til udi. Likevel har det ikke kommet noe nytt svar. Tiden løper fra Abdel, da han har utreisefrist 1. Juli. På torsdag fikk Abdel vitnemål fra videregående skole. Han fikk flotte karakterer til tross for omstendighetene. Gutten har et stort hjerte. Han har søkt høyere utdanning i Norge som sosionom 1.valg og sykepleier 2. Valg. Abdel sitt store ønske er å få bli i landet og bruke sin erfaring for hjelpe andre som har det vanskelig
❤️


OPPDATERING 28/5-19:

 Nå begynner det virkelig å haste for Abdel.  Han har opphold i Norge så lenge han går på skole.  Han avslutter videregående om noen uker, og kan risikere å bli hevet ut av Norge da.  Han har søkt videre skolegang og vil således ha rett på å være her videre.  Men vi er redd for at han blir hevet ut i sommer - altså etter videregående er avsluttet og FØR opptak til ny skole.  Skjer det, så vil myndighetene holde barnas gjeld mot ham, og nekte ham innreise.  Derfor er det så viktig at vi får samlet inn nok penger til å betale gjelden.  

Abdel kom til Norge som liten gutt og har vært her i mer enn 10 år.  Han hører hjemme her. Sendes han til Jordan blir han pr definisjon analfabet og sjanseløs (han hverken leser eller skrive arabisk)   Vi er veldig takknemlig for alle bidrag - og alle FB-delinger.   


OPPDATERING 2/5-19

Vi har i dag fått bekreftet at politiet har mottatt advokatens begjæring om utsatt iverksetting. Så lenge den søknaden behandles, er utreisepålegget opphevet. Det betyr at Mustafa har lovlig opphold i landet så lenge saken behandles❤️🤗 


OPPDATERING 25. april 2019

Mustafa (16 år) fikk rett før påske brev om at han måtte ut av landet 2.mai!!!!

Det er utrolig at den norske stat vil kaste ut et enslig barn. Vi jobber for å få utsatt iverksettelse. I den forbindelse trenger vi alle sin støtte for dette arbeidet. UNE gir seg ikke, og vi må nok ta saken for domstolen. Vi har samlet inn en del penger og barnas jurist jobber for å slette gjelden. Tidligere innsamlede midler vil brukes for barnas sak og for å slette gjelden. For å kunne ta saken for domstolen trengs det mer økonomiske midler enn vi har. Vi er veldig takknemlige for alle bidrag som har kommet inn så langt.

Vi håper flere ønsker å bidra nå så vi kan få beholde Mustafa i Norge. Han er en norsk 16 åring som går sitt første år på videregående skole. Mustafa og Abdel trenger vår hjelp for å få bli. Vi kan ikke gi opp kampen nå! Gi ditt bidrag!!


 


OPPDATERING 17. Mars 2019

Vi er spente! Barnas jurist har sendt inn alle søknader og klager på vegne av barna for ca. 1 uke siden. Søknad til fylkesmannen, klage til sivilombudsmannen og søknad om ettergivelse hos Statens innkrevningssentral. Nå må vi bare vente på svar. I første omgang regner vi med å få tilbakemelding på om sivilombudsmannen tar inn klagen i løpet av mars måned. Håpet er at barnas gjeld enten blir slettet eller dekket. Får vi gjennomslag vil guttene kunne søke studieplass her. Det vil også fjerne Sara sitt innreiseforbud til Norge Vi håper!


DETTE ER SAKEN:


Staten krever at barna skal betale kr. 270.000 kr i sakskostnader!

Sara, Mustafa og Abdel er taperne . Vedtak om utkastelse – får med seg regningen på saksomkostningene i bagasjen.   Regningen stopper muligheten for å komme tilbake til Norge

Oppdatering: Mustafa fikk desember 2018 avslag på opphold søknaden hos UNE.

Mer gjeld:  Abdel, Mustafa og Sara fikk i april 2018 en regning fra Statens innkrevingssentral på 106 555kr. Det var for sakskostnader i lagmannsretten og høyesterett. Vi har 19 desember 2018 fått bekreftet at de mindreårige barna har blitt heftet med gjeld for den tapte rettsaken i tingretten mars 2017.Nå viser det seg at barna har en tilleggsgjeld på 162 500kr som de aldri har visst noe om. Det er en samlet gjeld på ca. 270 000kr. Barna trenger mer hjelp enn noen gang!

 

Hvor skal de få pengene fra?  De trenger din hjelp!

Uten framtid.  Uten skolegang – ingen utdanning.   Ingen utdanning – ingen jobb

 

Askerjenta Sara (9) frykter for sin frihet og muligheten til utdanning
   
Sara er født i Norge – hennes identitet er norsk

                                           

Studentene Abdel (17)  Mustafa (16) blir analfabeter i Jordan

Mustafa har en 6’er i nynorsk – ikke verst for en «utlending».    Abdel har levd mesteparten av livet sitt i Norge, det arabiske levesettet er ukjent for han


Innvandringsregulerende hensyn går foran barns beste. (tenk på den et øyeblikk....)  

De har fått vokse opp i et demokratisk samfunn hvor barns stemmer skal bli hørt. Vi har omsluttet dem med varme, trygghet og gitt dem en følelse av tilhørighet i landet de kjenner som sitt. UNE vedgår i sakspapirer at barna har vært her lenge nok til å ha en tilknytning til Norge, men at innvandringsregulerende hensyn må gå foran. De går dermed i mot sine egne forskrifter for lengeværende barn.

 

«Formålet med forskriftsendringen (§ 8-5) er at barnets beste skal tillegges større vekt enn etter tidligere praksis. Etter UNEs praksis vil det foreligge sterke menneskelige hensyn når barn har bodd i Norge ca. 4 ½ år og har gått minst ett år på skole. Det fremgår av rundskrivet til bestemmelsen at denne terskelen ikke skal senkes, men at det skal legges større vekt på oppholdstid utover 4 ½ år. Jo sterkere barnets tilknytning er, jo mer skal det til for å legge avgjørende vekt på innvandringsregulerende hensyn.» UNE 19.12.2014


Blir analfabeter og må klare seg selv

Dersom Abdel og Mustafa sendes til Jordan, blir de analfabeter. De vil ikke ha mulighet til videre skolegang. I Jordan regnes gutter over 16 år som voksne og det forventes at de jobber for å skaffe familien inntekter til nødvendig livsopphold. Hvordan skal de klare det når de ikke kan lese eller skrive arabisk?

Den arabiske kulturen er fremmed for dem, de vil ha store problemer med å tilpasse seg et liv i Midt-Østen.


Sara kjenner bare det norske

Sara befinner seg allerede i Jordan/Palestina. Hun beskriver en hverdag fylt av angst, vantrivsel og ikke minst det kulturelle sjokket hun nå opplever. Sara er norsk. Hun er født i Norge og har ingen tilknytning til landet hun nå befinner seg i. Sara har blitt frarøvet friheten og valgmulighetene til et godt liv og personlig utvikling!

 

  • Kan vi se våre egne barn i øynene og snakke om Norge som et rettferdig og raust samfunn?
  • Kan vi stilltiende se på at barn blir behandlet så inhumant?
  • Kan vi se på at norske barn sendes ut av landet uten kamp?


Svaret er NEI! 

Kampen for Hasan-barnas rettigheter fortsetter!

Hjelp oss i kampen!

Pengene vi samler inn går direkte til å betale sakskostnadene slik at Sara, Mustafa og Abdel har en sjanse til å kjempe for en fremtid eller i hvert fall utdanning i Norge.    Eventuelt overskytende beløp av innsamlet sum vil bli brukt til videre kamp for barnas opphold.  

 

Takk for at du bryr deg ♥️

 

 


For deg som ønsker å sette deg mer inn i saken, her er hele historien:


Historien der barna ble de største taperne


2008: Familien Hasan kommer til Norge, en høygravid Samar og fem mindreårige sønner. Samar unnlater å fortelle at hun er gift med sin jordanske fetter (tvangsekteskap)og søker opphold med grunnlag i sin palestinske bakgrunn.


2009: Sara blir født i februar på Tønsberg sykehus. Familien får midlertidige oppholdstillatelser og bosetter seg i Asker.


2012: Familien får et varsel om tilbakekall av oppholdstillatelser da det viser seg at de er jordanske statsborgere. UDIs vedtak høsten 2012 påklages.


2015: Saken ligger brakk hos UDI fra 2012 frem til sommeren 2015 da saken plutselig oversendes til UNE.

UNE fatter vedtak om tilbakekall av oppholdstillatelser i september og innvilger ikke nye tillatelser. Et søksmål blir varslet. Samar og de mindreårige barna får en midlertidig forføyning til rettsaken er overstått. Rettssaken blir utsatt til mars 2016.


2016: Familien vinner saken i tingretten. UNE anker ikke. De fatter i stedet nye negative vedtak som blir utsatt flere ganger. I november beslutter UNE at familien skal splittes. Hele familien, bortsett fra Abdel 15 år, skal deporteres til Jordan. Abdel innvilges en begrenset oppholdstillatelse frem til 01.07.2019, og vil dermed skilles fra sin mor og sine søsken ved iverksetting av vedtak. Ny midlertidig forføyning, familien har lovlig opphold i Norge til dom i saken er avsagt. Ny rettsak forberedes, den blir satt til mars 2017, men utsettes til november 2017.


2017: I desember taper familien i Borgarting lagmannsrett. Familien får beskjed om at uttransport kan skje raskt. Samar flykter til Tyskland med Sara samme kveld som dommen kommer. Der søker hun asyl for seg og Sara. Mustafa og Abdel etterlates i Norge.


2018: Samar og Sara bor under elendige forhold på tyske asylmottak fram til februar. Samars helseutfordringer er store og hun får ikke nødvendig helsehjelp. De har siden mars pendlet mellom Jordan og Palestina. For tiden oppholder de seg på ukjent adresse.

Familiens sak ankes våren 2018 til Høyesterett. Anken forkastes.


I april mottar de mindreårige barna brev om at de er økonomisk ansvarlige for saksomkostningene i lagmannsretten. Dersom gjelden ikke betales, vil ikke Mustafa og Abdel kunne få opphold i Norge som utenlandsstudenter etter fullført videregående. Sara vil aldri kunne returnere til Norge med gjeld som hefter.   


Alle barna i familien er godt integrert i det norske samfunnet. Det er her de lever sine liv, har venner og går på skole. I løpet av de ti årene de har bodd i Norge, har de vokst som individer, skapt seg en identitet, kjent på tilhørighet og slått røtter i Asker. 

Barna har gjort hva som kreves av dem for å bli gode medborgere; lært seg norsk språk, integrert seg i nærmiljøet og jobbet hardt på skolen. Livene deres har i perioder vært opprivende, preget av usikkerhet og fortvilelse på grunn av den lange behandlingstiden hos UDI, UNE og norsk rettsvesen. 

Barna har heldigvis hatt et godt sosialt nettverk rundt seg som har støttet dem i kampen om å få bli i Norge. I perioder har det vært nødvendig å styrke Samars rolle som mor for at hun skal kunne ivareta barna på en best mulig måte. 

Mustafa og Abdel har begge opplevd situasjonen hjemme så krevende at de har bedt om et alternativt bosted. I samråd med barneverntjenesten og med samtykke fra mor bodde ingen av guttene hjemme i perioden før dommen kom. Både hjelpetjenester og nettverk har avlastet Samar mye i hverdagen. I Jordan finnes ikke hjelpetjenester for familier som strever. I tillegg mister de et stabilt og trygt nettverk. Barna blir stående uten et reelt tilbud for å sikre god helse, skolegang og en fremtid. Det er bekymringsfullt!


SARA (9)

  Sara har ikke gått på skole siden hun forlot Norge. Hun savner vennene sine og friheten hun hadde. Nå drømmer hun om skolegang og et liv i Norge.


MUSTAFA (16)

 Mustafas største ønske er å fullføre utdannelsen sin i Norge. Han går nå, enn så lenge, studiespesialisering på Nesbru vgs. Etter avslaget, ba Mustafa, FNs migrasjonsbyrå IOM (den Internasjonale Organisasjonen for Migranter) om hjelp til å gjøre returen så skånsom som mulig. Etter å ha undersøkt saken kom IOM fram til at de ikke kunne garantere en trygg retur og derfor ikke kunne være behjelpelige i saken. I utgangspunktet kan Mustafa deporteres i morgen.  


ABDEL (snart 18)

Abdel går siste året på Bleiker vgs. med studiespesialisering som påbygging og drømmer om videre utdanning i Norge. Han gleder seg til å være russ i 2019. At oppholdstillatelsen går ut i juni legger en demper på gleden over fullført videregående og volder stor bekymring med tanke på fremtiden.

 

Kampen for at Abdel og Mustafa skal få bli og Saras retur er i gang.

De trenger din hjelp! 

Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

Julia Lysgaard Shirazi

Prosjekteier

Trine Jenssen

Prosjekteier