Bidra.no - Kronerulling – Støtt ICANs arbeid!

Kronerulling – Støtt ICANs arbeid!

ICAN jobber for å forby og avskaffe alle atomvåpen. Vi er avhengig av din hjelp for å fortsette vårt arbeid.

Et prosjekt av Norske leger mot atomvåpen, publisert 25.10.2017 12.00. Norske leger mot atomvåpen sin nettside. Prosjektet tilhører kategorien Giverglede.
Innsamlet kr 2 700
2 %
Målbeløp kr 100 000
Givere 14
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 04.12.2017.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) er en global kampanje som har jobbet i 10 år for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overbevise og presse sine myndigheter til å starte forhandlinger for en avtale som forbyr atomvåpen. Denne historiske avtalen ble vedtatt i FN 7. Juli i år, av 122 land, og nå mottar ICAN Nobel Fredspris 2017 for sin innsats. 

Prisen er en anerkjennelse til alle enkeltpersoner og organisasjoner som i mange tiår har kjempet mot atomvåpen, samt ICANs  bidrag til å oppnå en historisk avtale som gjør dem ulovlige i folkeretten. Helt siden den første bruken av atomvåpen i 1945, med de katastrofale bombingene av Hiroshima og Nagasaki, har tusenvis av aktivister verden rundt jobbet hardt mot disse inhumane masseødeleggelsesvåpnene. Målet med det internasjonale atomvåpenforbudet og ICANs arbeid er å stigmatisere disse masseødeleggelsesvåpnene, og overbevise både vanlige mennesker og verdenslederne om at de er uakseptable, for slik å legge press på atomvåpenstatene til å ruste ned sine våpen. Alle land har plikt til å jobbe for nedrustning, og alle land burde signere og ratifisere atomvåpenforbudet. 

I dag finnes det mer enn 15 000 atomvåpen i verden, og faren for at de blir brukt er større nå enn på lang tid. Det er fremdeles langt igjen til en verden fri for atomvåpen, og arbeidet for å oppnå dette haster. For at avtalen som forbyr atomvåpen skal tre i kraft, og for at den skal fungere etter hensikten, er det avgjørende med et sterkt sivilsamfunn.ICAN mottok i mange år støtte fra Det Norske Utenriksdepartement. Fra 2015 ble denne støtten kutten. Heller ikke i forslaget til statsbudsjett for 2018 ligger det foreløpig an til støtte til ICAN. 

For å fortsette ICANs arbeid må vi derfor skaffe alternativ økonomiske støtte. Pengene som samles i denne kampanjen skal uavkortet gå til ICANs arbeid i den kommende tiden. Vi jobber med med påvirkning og internasjonalt lobbyarbeid opp mot stater for å få flest mulig til å signere atomvåpenforbudet, vi produserer kommunikasjonsmateriell og informerer om atomvåpens humanitære konsekvenser, og organiserer arrangementer. 

Atomvåpenstatene ønsker å stoppe ICANs kamp for et effektivt atomvåpenforbud og nedrustning. Vi mener det er galt at en liten gruppe stater skal kunne hindre arbeidet for nedrustning, som det store flertallet av mennesker og stater ønsker. Derfor kommer vi til å fortsette å gjøre alt vi kan for å sikre en tryggere verden for oss alle. 

Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

13 anonyme

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

10000 kr
Med 10 000 kr kan vi booke lokale for å holde vårt neste møte

27%

50000 kr
Med dette kan vi arrangere et heldagsseminar om atomvåpen

NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN

Organisasjonsnummer: 971 397 225Adresse
c/o Fredshuset Møllergata 12
-
0179 OSLO


Kontakt
skaland@icanw.org

Nøkkelord