Bidra.no - Musikkterapiprosjekt i Kina for barn og unge

Musikkterapiprosjekt i Kina for barn og unge

Musikkterapiprosjekt for barn og unge med utviklingshemming i Kina.

Et prosjekt av Tent, Aila Worley og Solveig Karin Brekke, publisert 12.05.2017 00.00. Prosjektet tilhører kategorien Giverglede.
Innsamlet kr 5 500
110 %
Målbeløp kr 5 000
Givere 24
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 11.06.2017.

Vi er to unge kvinner som er på vårt fjerde år ved musikkterapistudiet ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen. I høst fikk vi en forespørsel om å dra til Kina for å utarbeide et
musikkterapiprogram for barn og unge med utviklingshemming i Kunming, Kina
.

Situasjonen for mennesker med utviklingshemming i Kina
I Kina er det svært få tilbud for mennesker med utviklingshemming. I en menighet i Kunming har de derimot aktiviteter og arbeid for mennesker med utviklingshemming. Blant anent lørdagsskole for å gi dem og deres foreldre et tilbud. Til tross for at loven i Kina sier at alle barn har rett på skolegang, er dette ikke tilfellet, og veldig få barn med utviklingshemming i Kina går på skole.

Målet med prosjektet
Hovedmålet med reisen vår er å opprette et musikkterapiprogram for barn og ungdom med utviklingshemming ved lørdagsskolen, og lære dette videre til de ansatte ved skolen. På denne måten har de muligheten til å videreføre opplegget etter at vi har dratt. I tillegg vil vi ha en god dialog med foreldrene til barna for å gi veiledning om hvordan de kan bruke musikk aktivt sammen med barna.


Foreldrene til barna som går på lørdagsskolen har uttrykt et ønske om å lære en metode for hvordan de kan kommunisere med barna sine. Vi vil derfor i vårt opplegg fokusere på å vise foreldrene og de ansatte hvordan de kan bruke musikk som et middel for kommunikasjon. For barn og unge med utviklingshemming som gjerne mangler språk, kan musikk åpne opp for en annen form for kommunikasjon hvor de får gitt uttrykk for følelser som kanskje foreldrene har vanskelig for å forstå uten direkte tale.


Målet for musikkterapi med denne brukergruppen vil være å skape mestringsfølelse, gi god selvfølelse,  skape et lyspunkt i hverdagen, kommunikasjon, uttrykk for følelser osv.For at vi skal kunne gjøre dette på best mulig måte ønsker vi å samle inn penger til instrumenter som de kan bruke på lørdagsskolen, også etter vi har dratt.


Håper DU har lyst til å være med å bidra til dette :) 


OBS: På grunn av sikkerheten til de ansatte ved senteret, har vi ikke mulighet til å oppgi navn og sted for prosjektet. Håper på forståelse for det!

 


Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

23 anonyme

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

Nøkkelord