Bidra.no - Send Team Rubicon Norge!

Send Team Rubicon Norge!

TEAM RUBICON NORGE har over 300 registrert personer på beredskapslisten, 44 står på stand-by for å reise nå! - Ditt bidrag sender de avgårde!

Et prosjekt av TEAM RUBICON NORGE, publisert 08.09.2017 14.01. Prosjektet tilhører kategorien Giverglede (Bistand og humanitært arbeid).
Innsamlet kr 0
0 %
Målbeløp kr 50 000
Givere 0
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 19.09.2017.

Vi følger nøye med hendelsene som utfolder seg i kjølvannet av ekstremværet Harvey. 

TEAM RUBICON NORGE står klare til å støtte TEAM RUBICON USA i en felles innsatsoperasjon for å hjelpe de mest i nød.

Som et globalt nettverk av veteraner og første-respondenter kommer vi sammen for å støtte TEAM RUBICON USA i denne operasjonen.

Din donasjon vil hjelpe oss med å sende våre frivillige til å bidra i områdene som er rammet!


TEAM RUBICON NORGE har over 300 registrert personer på beredskapslisten, og 44 kick-ass sivile og veteraner står på stand-by for å reise nå!

- Ditt bidrag sender Gråskjortene avgårde!


TEAM RUBICON NORGE


OM TEAM RUBICON

Den 12 januar 2010 rammet et styrke 7 jordskjelv hovedstaden på Haiti, Port Au Price. 3,5 millioner ble påvirket av jordskjelvet, og det er anslått at 220 000 ble drept, over 300 000 skadet. Ødeleggelsene var enorme, grunnet at mer enn 86% av innbyggeren i Port Au Prince bodde i slumområder med svært dårlig byggestandard.

Livsnødvendige tjenester som medisinsk hjelp, offentlige organer, rent vann of infrastruktur var ødelagt eller fungerte svært dårlig. Bildene fra katastrofen gikk verden over.

To US Marines, Jake Wood, og William McNulty visste at de kunne hjelpe. Sammen med seks andre veteraner og førstelinjes hjelpere samlet de sammen penger og medisinske forsyninger fra familie og venner. Deretter tok de fly til den Dominikanske Republikk, leide en bil, lastet opp utstyret og kjørte vestover til Haiti.

Når de krysset grenseelven Artibonite mellom den Dominikanske Republikk og Haiti, så krysset de deres Rubicon. Gruppen på åtte var nå uløselig knyttet til deres oppdrag, gi nødhjelp til Haiti.

Navnet Team Rubicon oppstod som en følge av dette. Elven Rubicon i Italia var den gamle grensen mellom det Romerske Riket, og Gallia. Julius Cæsar krysset over Rubicon i spissen for sine legioner, og elven ble da et punkt uten mulighet for retrett.

Etter denne operasjonen, ble Team Rubicon USA etablert. Grunnleggerne så at det var et ekstremt behov for noen som kan raskt deployere til katastrofeområder. Logoen representerer et liggende kors, det kjente symbolet for internasjonal nødhjelp. Korset ligger på siden fordi Team Rubicon representerer en annen tankegang innenfor katastrofehjelp. Korset er delt med en elv, Rubicon. Dette representerer tankegangen at Team Rubicon skal være på plass umiddelbart etter en katastrofe inntreffer. For å fylle gapet som eksisterer mellom det tidspunktet katastrofer inntreffer til tradisjonelle nødhjelpsorganisasjoner er på plass. 


Mottoet er: Katastrofer er vår virksomhet. Veteraner er vår lidenskap.Organisasjonen fører på en unik måte veteraner fra militære operasjoner sammen med førstelinjes hjelpere, noe som gjør at Team Rubicon kan deployere raskt, med minimalt med utstyr men allikevel utføre nødvendig katastrofehjelp.

Organisasjonen er basert på erfaringen fra, og består i hovedsak av veteraner. Team Rubicon har allikevel en god andel “kick-ass civilians”. Med dette menes sivile med spesialkompetanse eller en sterk vilje til å hjelpe mennesker på deres verste dag. 

Denne miksen gjør organisasjonen også svært effektiv for å fungere som en brobygger mellom det sivile og militære liv. Mange veteraner spesielt med lang tjeneste i Forsvaret, eller utenlandstjeneste sliter med å tilpasse seg det sivile liv.

Siden starten i 2010, Team Rubicon har deployert tusenvis av Greyshirts (Gråskjorter) verden over.

Etter Team Rubicon USA kom Team Rubicon UK, Canada og Australia. Team Rubicon Global ble etablert som en paraplyorganisasjon for alle de nasjonale. I februar 2017 ble Team Rubicon Norge startet, og man planlegger utvidelser i Nederland, Tyskland og Danmark.

Team Rubicon Global er i ferd med å starte et nettverk som kan mobilisere i nær sagt alle områder av verden på kort tid. Dette vil gjøre organisasjonen unik i verdenssammenheng, og vil bli en faktor i internasjonalt hjelpearbeid. 

I Norge ønsker Team Rubicon å bygge seg opp som en nasjonal kapasitet for å kunne assistere under nasjonale katastrofer. Dette vil kreve innsats, personell og penger. Team Rubicon Norge skal basere driften på støtte, donasjoner og sponsorer. Sponsorer på alt fra kontormateriell, komplette verktøycontainere til flyreiser. 

Når Team Rubicon deployerer på et oppdrag, baserer det seg på frivillighet, og ubetalt innsats

Våre Gråskjorter er som regel vant til felttjeneste, og derfor er behovet for innlosjering og fasiliteter på et minimum.  

For mer informasjon besøk teamrubiconnor.no / facebook
Ingen givere hittil. Bli den første til å bidra!

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

TEAM RUBICON NORGE

Organisasjonsnummer: 818 564 392Adresse
c/o John Sverre Rønnevik Ørpehaugvegen 8
-
5534 HAUGESUND


Kontakt
engebakken@teamrubiconnor.no

Nøkkelord