Skape muligheter sammen - barn og unge i Honduras

(Du må akseptere Markedsførings-cookies for å se prosjektvideoen)

Skape muligheter sammen - barn og unge i Honduras

Øyvind skal til Honduras, vi ønsker å tilby legekontroll i området vi jobber. Det er óg ønske om en tur med barna som får støtte til skolegang.

Et prosjekt av SKAPE MULIGHETER SAMMEN, publisert 10.06.2019. Prosjektet tilhører kategorien Suksesshistorier.
Innsamlet kr 4 100
136 %
Neste bonusmål kr 12 000
Speedometer Fleksibelt målbeløp
Givere 14
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 30.06.2019.

                                                   

Om oss

Skape muligheter sammen, er en liten frivillig, ideell organisasjon som jobber for barn og unge i Honduras. Organisasjonen ble stiftet da Elisabeth Leidland, Øyvind og Kirsten Kvitvær Leidland i 2014 flyttet til Honduras for å arbeide frivillig i nesten to år. Arbeidet drives fortsatt gjennom Honduranerer som bidrar med det praktiske. Vi er en liten organisasjon som driver utelukkende på støtte fra givere.  Alle økonomiske midler som blir samlet inn går til arbeidet med barn og unge i Honduras. 

Vår visjon er å skape muligheter sammen med barn og unge i Honduras, for en fremtid der den enkelte kan bidra positivt i sitt liv og lokalsamfunnet som helhet.

Honduras er et av de fattigste og mest voldelige og korrupte landene i verden. Selv med en ekstra utfordrende start på livet, er de som barn og unge andre steder, født med en enorm iboende kapasitet til å bidra positivt og konstruktivt under rette forhold. Det honduranske samfunnet makter dessverre ikke å tilby trygge rammer og inkludering av barn og unge i samfunnet. Skape muligheter sammen ønsker derfor å bedre rammene for barn og unge gjennom ulike bidragsordninger, informasjon og veiledning. Målet er at barn, unge og deres familier selv skal kunne ta tak i utfordinger de har i hverdagen. 


Formål

I denne innsamlingen ønsker vi penger for å kunne hente inn leger som kan ta en legekontroll på dem som bor i området vi jobber. Honduras har ikke noe særlig godtfungerende helsesystem, så de aller fleste har ikke mulighet til å gå til lege. 

Dersom vi får inn nok midler ønsker vi å ta med oss dem som er "våre" elever, de som får støtte til skolegang gjennom skape muligheter sammen, på en tur. Noe vi ser som både positivt og viktig for at de skal bli bedre kjent med positive sider av sin kultur. Noe som bidrar til å skape identitet for barna som lever i et samfunn hvor de grunnleggende samfunnsstrukturene som familie er i oppløsning og den manglende tryggheten gjør at det meste kan føles håpløst. 

Vi håper at du vil være med å skape muligheter sammen med barn og unge i Honduras!

Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

12000 kr
Det er ønskelig å få til en tur med dem som får støtte til skolegang. Dette vil være en tur hvor de blir bedre kjent med positiv sider av sin kultur. Noe som er viktig for å skape identitet i for barna som lever i et samfunn hvor de grunnleggende samfunnsstrukturene som familie er i oppløsning.

34%

Kirsten Kvitvær Leidland

Prosjekteier