Støtt voldtatte og utstøtte kvinner i DR Kongo

DR Kongo er blant verdens farligste steder å leve for kvinner og barn. Hver uke mottar våre mottakssentre over 40 voldtatte kvinner og barn.

Et prosjekt av JOIN good forces, publisert 27.01.2015 00.00. JOIN good forces sin nettside. JOIN good forces sin facebook. Prosjektet tilhører kategorien Giverglede (Bistand og humanitært arbeid).
Innsamlet kr 0
0%
Målbeløp kr 15 000
Givere 0
Dager igjen
Prosjektet ble avsluttet 12.04.2015.

JOIN good forces er en norsk bistandsorganisasjon som i over 20 år har arbeidet først og fremst i krigsurolige områder. I dag arbeider JOIN i DR Kongo, Sør-Sudan og Kenya. Vi har arbeidet i DR Kongo siden 1993. I dag er JOIN blant de største norske aktørene i Øst Kongo. Vi arbeider først og fremst med de som lider aller mest i krigsområdene – nemlig kvinner og barn.

 

JOIN står ansvarlig for bygging av Kyeshero Hospital i Goma – et spesialsykehus for kvinner og barn med over 250 senger. I tillegg har vi utvidet Heal Africa Hospital og driver et svært omfattende helsearbeid i Nord Kivu og Maniema.

JOIN driver også et fredsbyggende arbeid rettet mot kongolesiske menn. Dette er et pionerprosjekt som hjelper menn til å skape en morgendag uten vold i sine familier og lokalsamfunn.

 

JOINs feltarbeidere som er tilknyttet et stort kvinnenettverk i DR Kongo når inn i farlige områder som er vanskelige tilgjengelige. Feltarbeiderne våre krysser veisperringer og krigssoner for å oppsøke ofre for vold og krig, de besøker fengsler og flyktningleirer.  Alle steder bringer de hjelp, håp, mot og tro på en bedre fremtid.

 

JOIN har i dette grenseområdet øst i Kongo et omfattende arbeid for å hjelpe krigsvoldtatte kvinner og barn. Over 26 000 voldtatte kvinner og barn har hittil mottatt hjelp: 

    Mottakssentre og helsestasjoner for krigsvoldtatte kvinner. Etter medisinsk behandling på Kyeshero Hospital - som er et spesialsykehus for kvinner bygget av JOIN med støtte fra norske myndigheter, flytter kvinnene til et av mottakssentrene. Her blir de boende til de er sterke nok til å flytte hjem. Mange av dem er jenter som er kidnappet av geriljagrupper og holdt som sexslaver gjennom flere år. På senteret får jentene og kvinnene opplæring i baking, søm, såpekoking og strikking. Dette gjør det enklere for dem å få returnere tilbake til sine familier og landsbyer. Nå har de en kunnskap de ikke hadde tidligere og får dermed økt ”verdi”. Feltarbeiderne som alle er kvinner er kurset av traumeeksperter fra Modum Bad. Dette gjøres for at kvinnene skal få best mulig behandling både for sine

    Men mange av kvinnene opplever å bli utstøtt av sine familier. og ektemenn  De er enten en belastning for familien pga skadene, andre nektes retur fordi de har vært ”sammen med” fienden. Kvinnene som har overlevd brutale overgrep står på bar bakke uten en framtid. Disse hjelpe JOIN gjennom å kjøpe land der kvinnene får litt jord de kan dyrke, et lite hus og en startpakke med møbler, kjøkkenutstyr, såkorn og jordbruksredskaper. De får også litt kontanter til den første tiden. Med seg fra mottakssenteret får kvinnene med seg enten en symaskin og litt tekstiler, redskaper til å lage såpe eller materiell til fletting. På den måten kan de skaffe seg egne inntekter.

For kvinnene er dette en ny start i livet.

 

HVORDAN KAN DU HJELPE?

    For 3000 kroner kan du gi en voldtatt og utstøtt kvinne et nytt hus.

    For 3000 kroner kan du gi en voldtatt og utstøtt kvinne en startpakke; gryter, kjøkkenutstyr, seng med madrass og pledd, bord og stoler, frø og redskaper til å arbeide på åkeren. I tillegg får de med litt kontanter slik at de har den første tiden før første avling er i hus.

    For 9000 kroner kan du gjøre det mulig for oss å kjøpe land til en voldtatt og utstøtt kvinne der vi kan bygge et nytt hjem.

    For 15 000 kroner kan du støtte en kvinne med land, hus og startpakke.

 

JOIN oss!

 

Ingen givere hittil. Bli den første til å bidra!

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

Nøkkelord