Norsk English
Ta vare på Norges viktigste fugleområder!

(Du må akseptere Markedsførings-cookies for å se prosjektvideoen)

Ta vare på Norges viktigste fugleområder!

Protect Important Bird and Biodiversity Areas!

Norge viktigste fugleområder trenger beskyttelse og overvåkning! Under 40% er tilstrekkelig vernet. Hjelp oss å ta vare på dem!

Et prosjekt av Norsk Ornitologisk Forening, publisert 31.03.2017. Norsk Ornitologisk Forening sin nettside. Prosjektet tilhører kategorien Giverglede.
Innsamlet kr 12 180
24 %
Målbeløp kr 50 000
Givere 47
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 15.05.2017.

Fuglene trenger vår oppmerksomhet. De aller viktigste leveområdene må beskyttes. 
Nå kan du bidra!

Islom. Foto: Jan Erik Røer

Islom - en av artene avhengige av norske IBAer. Foto: Jan Erik Røer

Birdlife International har gitt Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ansvaret for å identifisere og overvåke de aller viktigste områdene for fugler og naturmangfold (Important Bird and Biodiversity Areas - IBAer) i Norge. Globalt har over 12 000 slike vikte fugleområder blitt utpekt, og i Norge har vi 97 av dem. I en omfattende rapport fra 2015 har vi beskrevet alle disse områdene. Nå må vi få overvåket og beskyttet dem. Sikring av IBAene vil være et kritisk svært viktig bidrag for den langsiktige overlevelsen av fuglebestander som opptrer i Norge.

Mange av områdene har i dag status som verneområder, noen er bare delvis vernet, mens andre ikke er sikret gjennom vern. I underkant av 40 % av våre 97 nåværende IBAer er tilstrekkelig ivaretatt.

Har du et IBA i nærheten av deg? Finn det ut her:
http://datazone.birdlife.org/site/mapsearch

Les mer om de norske IBAene:
http://www.birdlife.no/prosjekter/rapporter/2015_05_NOF.pdf

IBA-voktere i arbeid! Foto: Håvard Eggen

NOF ønsker å:

- Utvikle og styrke nettverket av IBA-voktere som teller fugler i IBAene og rapporterer om endringer/trusler. Per dags dato er nesten 40 slike personer eller grupper engasjert i å passe på vår aller viktigste natur. Mange driver også informasjons- og påvirkningsarbeid og andre aktiviteter for å ta vare på IBAene.  

Ditt bidrag vil gå til: 

- Å skaffe flere voktere for globalt viktig natur.
- Kursing av disse slik at de kan gjøre en mest mulig effektiv jobb.
- Målrette innsatsen mot IBAer som trenger bedre overvåkning og oppfølging. Dette er nødvendig, da vi har for liten kunnskap trusler og bestandene i en del områder.  
- Videre politisk arbeid for å få vernet flere områder.
- Informasjonsarbeid for å synliggjøre IBAene ovenfor folk flest  

NOF har det siste året:

- Fått Stortinget til å prioritere IBA-vern i fremtidige verneprosesser.
- Overvåket mange av IBAene våre med tanke på bestandsendringer og trusler.
- Drevet informasjonsarbeid om IBAene i medier
- Startet prosessen med å skilte IBAene, mange skilt vil være på plass i løpet av 2017.

Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3