Bidra.no - Utfordre maktutfoldelse i akademia. Støtt Steinnes

Utfordre maktutfoldelse i akademia. Støtt Steinnes

For å få en skikkelig behandling av saken til Kristian Steinnes er han avhengig av ekstern advokathjelp. Gi din støtte her.

Et prosjekt av Utfordre NTNU, publisert 28.09.2018. Prosjektet tilhører kategorien Giverglede.
Innsamlet kr 46 450
116 %
Målbeløp kr 40 000
Speedometer Fleksibelt målbeløp
Givere 111
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 28.10.2018.

Utfordre den økende maktutfoldelsen i norsk akademia. Støtt opp om Steinnes.


*** Oppdatering: Det er svært gledelig at så mange har valgt å gi sin støtte til advokathjelp for Kristian Steinnes. Det viser hvor viktig denne saken er, og at det er mange som ønsker å få belyst disse problemstillingene skikkelig.  Det er fortsatt mulig å gi et bidrag selv om den symbolske målsummen er oppnådd.  Vi vet enda ikke hvor mye bistand som er nødvendig, og ikke minst, dette er vår mulighet til å si klart i fra om at vi er mange som mener at grensen er nådd. ***


Tidligere tillitsvalgte Kristian Steinnes ved NTNU har blitt tvangsflyttet på grunn av konflikt med instituttstyrer på Institutt for historiske studier. NTNUs ledelse forsøker å legge lokk på dette ved å kalle det en personalsak, men det er viktige prinsipper som står på spill.


Hvor går grensene for arbeidsgivers styringsrett?

Universitetsledelsen forsøker å sikre seg adgang til å omplassere fast vitenskapelige ansatte uten å gi noen klar begrunnelse. Forskerforbundet ved NTNU har implisitt gitt sin velsignelse til dette.


Hvor går grensene for forsvarlig personalledelse?

Universitetsledelsen forsøker å lempe ansvaret for omfattende arbeidsmiljøproblemer over på en enkelt ansatt, og iverksetter drastiske tiltak uten å gi noen skriftlig dokumentasjon på at det er vedkommende som er problemet.


Hvor går grensene for de ansattes mulighet til å ytre seg?

NTNU begrenser de ansattes mulighet til å ta opp vanskelige saker ved å vise til noen udefinerte «spilleregler for kommunikasjon» der overtredelser kan få store følger for den enkelte.


Hvor stor beskyttelse skal tillitsvalgte ha mot gjengjeldelse fra ledelsen?

En tillitsvalgt kan lett havne i et spenningsfylt forhold til sin leder under utøvelsen av sitt verv. At et slikt forhold etterpå skal legges til grunn for å omplassere vedkommende, vil hindre de tillitsvalgte i å utføre sine verv på en skikkelig måte.


Skal fagforeningen også ivareta arbeidsgivers interesser?

Forskerforbundet er også ledernes fagforening, og på NTNU har lokallaget valgt å stille seg på ledelsens side i en konflikt med en ansatt. Dette forrykker maktbalansen i arbeidslivet.


--

Som tillitsvalgt har Kristian Steinnes tatt på seg oppgaven med å forsvare andre, og nå betaler han prisen for det. Han har måttet engasjere en privat advokat for å gjøre den jobben fagforeningen hans skulle ha gjort. Dette arbeidet er viktig, og vi ønsker å hjelpe til med å dekke salæret. Dersom Forskerforbundet sentralt tar regningen, vil bidragene naturligvis bli tilbakebetalt. Om ikke alle de innsamlede midlene behøves, vil det overskytende doneres til Reporters without Borders.( https://rsf.org/en). Det er mulig å bidra anonymt. For å stå som giver med navn må du registrere deg for å motta oppdateringer. 


La oss vise Kristian Steinnes vår støtte, og samtidig sette noen klare grenser for vilkårlig maktutøvelse i norsk akademia. Denne saken angår oss alle. 


Undertegnet ( i alfabetisk rekkefølge) 


Håkon With Andersen, professor; Ida Bull, professor; Maria Fritsche, professor; Hans Otto Frøland, professor; Mats Ingulstad, forsker; Marek E. Jasinski, professor; Ingar Kaldal, professor; Pål Sandvik, professor; Espen Storli, professor; Aud Mikkelsen Tretvik, professor; Staffan Wahlgren, professor.

Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3