Bidra.no - Vi tar AMS-målerne for retten TRINN 2 KOMMER SNART

Vi tar AMS-målerne for retten TRINN 2 KOMMER SNART

Strålingen skal bort! Gebyrene skal bort! Helse- og miljøfaren skal erkjennes. Truslene skal bort! Trinn 1 varer ut september 2019.

Et prosjekt av FORENINGEN FOR EMF-REFORM, publisert 14.06.2019. Prosjektet tilhører kategorien Giverglede.
Innsamlet kr 602 000
60 %
Målbeløp kr 1 000 000
Speedometer Fleksibelt målbeløp
Givere 1719
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 25.09.2019.


Vi tar AMS-målerne for retten - 
TRINN 2 KOMMER SNART! 

Trinn 1 handler om stengningstruslene, og er en viktig start. Vi har alt vunnet de første slagene - mot Trønder Energi og Eidsiva Nett. Se Status for arbeidet på blogger. Bildet endrer seg raskt.

Stengningstruslene: Har nettselskapene lov til å stenge strømmen fordi du nekter å skifte måler? Våre juridiske utredninger sier nei. Vi har fremsatte et krav for domstolen om midlertidig forbud mot å stenge. Sammen gjør dette at å varsle stengning kan bli 'risky business' for nettselskapene. Pilotrettsak kommer etter sommerferien. Saken er viktig, også fordi den vil gå inn i miljø- og helsetemaet.
Mål: Ingen flere stengningstrusler. Aksept for at miljø og helse er relevant nektingsgrunn.

---

DU avgjør hva vi oppnår:

Vi har leid inn toppjurister. Slikt koster penger og arbeid. Vi har bygget et solid faglig og juridisk grunnlag over flere år - med egeninnsats og med innsamlinger. 

Nå kommer de store kostnadene, for nå skal vi vinne i retten. Vi snakker om millioner. Men vi skal ta det trinnvis, og alle bekker små... 

Kan vi reise pengene? 30 000 personer har fortsatt ikke AMS-måler. Mange fler har følt seg presset til å skifte. Med 1000 kroner fra hver kan vi ta alle temaene for retten. Ditt bidrag sparer du fort inn om gebyrene forsvinner... 

Så bidra selv etter evne, og send utfordringen til fem venner! 

Organisering:

Prosjektgruppen har tilslutning fra blant annet FELO (Foreningen for el-overfølsomme), Folkets strålevern, Stopp smartmålerne! og Norges Miljøvernforbund.

Innsamlede midler forvaltes av Onsøy Regnskap AS.

Status for arbeidet: legges ut løpende på organisasjonenes nettsider, på einarflydal.com og smartskandalen.info. Juridiske forhold og tilgang til midler vil avgjøre hvor langt hvert tema kjøres rettslig. Strategi justeres fortløpende, f.eks. hvis dommer ankes.


Temaene som skal opp i seinere trinn:

Miljø og helse, fortsettelse: Mikrobølgene fra AMS-målere gir folk og dyr helseplager kloden rundt - akutt eller på sikt. Forskning dokumenterer hvordan, og har gjort det lenge.
Mål: gjennomslag for helse- og miljørisikoen. Trådløse AMS-målere skal ikke tillates.

Gebyrene: Uten AMS-måler straffes du med rundt 2 500 NOK - en ekstraskatt for å beskytte helse og miljø.
Mål: Gebyrene skal bort.

Et uholdbart strålevern: Strålevernet (DSA) forsvarer en "tobakksskandale" som rulles opp verden rundt. Næringen og etatene - NVE, Helsedirektoratet, Strålevernet, NKOM - gjemmer seg bak regelverkene og foreldet tankegods. Alle peker på hverandre, ingen har medisinsk ansvar eller kapasitet. Ingen har utført miljøundersøkelser, ingen har gjort ROS-analyser. AMS-motstandere "psykologiseres" og trakasseres av nettselskapene, som videresender villedende informasjon.
Mål: Strålevernet må revideres. Forvaltningen må granskes. Nettselskapenes eget ansvar må klarlegges.

Personvernet: Gjennom IKT-baserte løsninger driver globale aktører massiv innsamling og analyse av kundedata, med overvåkning og kontroll som resultat. EUs personverndirektiv (GDPR) krever aktivt samtykke. Det har vi ikke gitt.
Mål: AMS-data skal ikke innhentes uten aktivt samtykke.

Samfunnssikkerhet: AMS-målerne betyr økt mulighet for hacking og forstyrret strømforsyning.
Mål: Samfunnssikkerheten må utredes. 

Sviktende ressursforvaltning: AMS-målerne inngår i tilpasningen til EUs strømmarked. De markedsføres som miljøtiltak, men innebærer at Norge mister fordelen av billig kraft. Og at husholdningene får dyrere strøm.
Mål: AMS-prosjektet må opp til politisk gjennomgang.

Mer om bakgrunnen finner du for eksempel HER.

Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

1000000 kr
Delmål 1: Stanse stengningstrusler og gjennomslag for helse- og miljøbegrunnelser

60%


1500000 kr
Delmål 2: Gebyrene skal bort.
2000000 kr
Delmål 3: Strålevernet, saksbehandlingen og informasjonen skal under lupen
3000000 kr
Delmål 4: Personvern og samfunnssikkerhet skal granskes

Per Halle

teammedlem

Einar Flydal

Prosjekteier

Torleif Dønnestad

teammedlem