Villmarksterapi - vi tar ungdom ut i skogen

Vi tar ungdom vekk fra skjermen og ut i skogen, for å hjelpe de å mestre utfordringene sine. Vi ønsker at flere skal få villmarksterapi!

Et prosjekt av Norsk Mestring AS, publisert 24.11.2016. Norsk Mestring AS sin nettside. Norsk Mestring AS sin facebook. Prosjektet tilhører kategorien Skaperglede.
Innsamlet kr 13 095
21%
Målbeløp kr 60 000
Speedometer Fleksibelt målbeløp
Givere 51
Minutter igjen 44

Norsk Mestring - Vi brenner for å hjelpe ungdom som sliter med å mestre livet sitt.

Villmarksterapi er et nytt tilbud hvor vi bruker naturen som arena for mestring. Vi tar ungdommen vekk fra skjermen og ut i skogen. 

Det norske helsevesenet er bra, men ikke bra nok når det gjelder behandling av psykiske utfordringer. Kapasiteten til innovasjon i hesevesenet er begrenset, og det går utover pasientene.

Noe må gjøres - og vi gjør det

Ønsker du å hjelpe oss?

Ønsker du å gi flere ungdommer bedre verktøy for å mestre utfordringene sine?

Du kan hjelpe på to måter

1. Spre ordet om Norsk Mestring så flere får høre om oss. Del denne kampanjen i sosiale media, og skriv gjerne hvorfor du ønsker at flere hører om oss.

2. Støtt oss økonomisk, så flere kan få muligheten til å delta. Det koster litt å delta på våre turer, ikke alle har råd. Pengene som samles inn, går til å redusere oppholdsbetaling for en eller flere deltagere.


Vi jobber for at flere ungdommer skal mestre hverdagen - et leirbål i gangen.


5. desember drar vi på vår 23. ekspedisjon, denne gangen med en gruppe ungdomssoleelever. Følg oss på blogg og facebook, vi vil komme med oppdateringer underveis!Utfordringer som

 ANGST- DEPRESJON - SKOLEVEGRING - SPISEFORSTYRRELSER - 

 SOSIAL ISOLASJON - SPILLAVHENGIGHET og RUS

   rammer flere unge så alvorlig at hverdagen blir uhåndterlig.  Aldri har presset og forventningene vært større. Aldri har vi hatt det bedre materialistisk eller hatt flere muligheter. Forventningen til å lykkes i livet er stor. Frykten for å mislykkes er for mange enda større. Den kan bli totalt hemmende. Dessverre fører dette til at alt for mange velger destruktive rømningsveier fra hverdagens krav.

Å være ute i naturen, borte fra hverdagens stress og digitale verden, gir unike rammer for helsebringende aktiviteter og terapi. Vi har veldig gode referanser fra deltagere som har fått endret livet sitt og vi ønsker å ønsker at flere får sjansen til å høre om oss!


Ungdommene trenger din hjelp!

Vi har god kontakt med det offentlige helsevesenet, men dessverre ikke økonomisk støtte. Mange av de som ønsker å delta, har rett og slett ikke råd.

Vi ønsker å bygge opp et fond for de som trenger økonomisk støtte for å gjennomføre en behandling, og du kan hjelpe oss! 


Hver behandlingsplass koster 60 000 kroner

dette inkluderer:

  • forarbeid/motivering, 
  • utstyr, 
  • mat for 10-12 dager tur 
  • oppfølging i 6 måneder etter turen.  
  • Oppsyn med offentlig autorisert psykolog under hele programmet


Alle våre program er under faglig oppsyn av en offentlig autorisert psykolog, som sørger for at vår praksis er i tråd med forsking og de nyeste anbefalinger for å drive terapeutiske program. 

Ideen og programmet hadde ikke overlevd uten alle som heier på oss og som er med som personale på turene. Vi takker alle som har bidratt!  Dere vet hvem dere er!

Historier fra foreldre til deltagere kan du lese her.

Tusen takk for støtten!

 

Mer om oss og villmarksterapi!


Villmarksterapi

Vår Villmarksterapi er utviklet (uten nevneverdig offentlig økonomisk støtte) basert på kunnskap og inspirasjon fra lignende terapiprogram i USA og Canada.  Vi erfarer at effektiv terapi handler om tilstrekkelig mengde og intensitet, at institusjonalisering og medisinering i mange tilfeller kan virke mot sin hensikt.

Vi jobber tverrfaglig med spesielt egnede og kvalifiserte fagpersoner. Terapien er tredelt og består av en individuell forberedelses, 10 dagers tur/opphold i Femundsmarka, og 6 mnd. oppfølging i etterkant.  På turen får ungdommen oppleve mestring, samtaleterapi, og får tilpassede utfordringer. Det jobbes målrettet med prosesser som gjør dem rustet til å mestre livet sitt videre.

Norsk Mestring

Siden 2008 har Norsk Mestring gjennomført 22 villmarksterapiprogram i Femundsmarka Nasjonalpark. Flest deltagere hadde vi i 2016. Vi er de i Norge med lengst erfaring i å lede og å gjennomføre denne type terapi for unge med svært varierte problemstillinger og diagnoser.

De fleste under 18 har slitt med skolevegring, spillavhengighet, psykiske vansker og familieproblemer knyttet til dette. Mange har så høyt fravær at de står uten karaktergrunnlag etter ungdomsskolen. Noen har ikke vært på skolen på to år.

Ifølge en foreldreundersøkelse har 81 %  av de som har vært igjennom opplevd stor bedring i sin psykiske helse og alle er tilbake på skole 100 % eller delvis

19 % har fortsatt utfordringer. Alle opplever å ha fått hjelp. Dette er resultater som få andre kan vise til. Spør oss gjerne om referanser!

Vi driver med innovasjon og nyskapning innen psykisk helsevern gjennom vårt Villmarksterapi-program. 


Mange får ikke den hjelpen de trenger.

I Norge har vi et offentlig psykisk helsetilbud. Mange får likevel ikke den hjelpen de trenger. Norsk Mestring ønsker at villmarksterapi skal bli tilgjengelig for enda fler. Vi ønsker å spre ordet og skape mer oppmerksomhet rundt terapiformen, rett og slett fordi den hjelper mange!Hvem er vi?  


Andreas Nordstrand
Fagansvarlig psykolog.
Andreas har vært med siden 2010 og er den som har det faglige ansvaret, utreder ungdommen  og veileder resten, så hver enkelt ungdom får best mulig oppfølging underveis. Andreas har et brennende engasjement for at Villmarksterapi skal bli en del av behandlings Norge.Espen Holmgren
Daglig leder
Espen er gründeren av Norsk Mestring, og opphavsmannen av begrepet villmarksterapi. Han har bakgrunn fra forsvaret og har jobbet med metoden og hjulpet mennesker i alle aldre siden oppstart i 2008. Espen «gjør alt», han er med på alle turene, deltar i oppfølging av deltagere og tar seg av administrasjon og utvikling av Villmarksterapi.En hilsen fra en mor

Etter 16 måneder i behandlingsapparatet for ungdom kom vi i kontakt med Norsk Mestring på Røros om villmarksterapi.
Vår datter (17) hadde alvorlig spiseforstyrrelse og ble bare verre og verre. Hun var 15 år gammel på turen.

Datteren vår fikk prøve en 10 dagers tur i marka med overnatting i telt med tett voksenkontakt av dyktige folk
Det var med spent hjerte vi sendte vår datter på tur.
Oppfølgingen før og under turen var fantastisk. Vi følte vi var i proffe, trygge hender.

Vi møtte forståelse, kunnskap og engasjement av en annen verden som gjorde at dette hadde vi tro på.
Vi fikk hjem en friskere datter med selvtillit og følelsen av å mestre livet. Hun og vi ble møtt og tatt på alvor fra første stund.
Datteren vår kom hjem og følte seg bra, hun smilte og hun var tryggere på seg selv.

Tvangstankene omkring mat og kropp ble borte og hun ble mer bevisst på å bli helt frisk. Det ble lettere for vår datter å gjenoppta skolegangen fordi hun var sterk nok til å stå i livet med andre ungdommer. Hun har også bevart vennskap med andre flotte ungdommer fra villmarksturen.
Vi er evig takknemlig for at vår datter fikk denne sjansen, og vi anbefaler alle som har ungdom som sliter til å prøve dette.

Takknemlig mamma (42)Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

46 anonyme

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

Øremerket støtte til en ungdom på tur

Bidra.no - Øremerket støtte til en ungdom på tur

Du kan øremerke et beløp til en ungdom som ikke kan betale alt selv. Vi vil fordele summen til de som trenger det mest. Det vil komme hilsener fra ungdommene som får støtte fra denne potten på bloggen vår, så du får muligheten til å se hvilken virkning din hjelp gir! Vi vil også gi deg en stor takk i vår blogg, og dersom du er en bedrift også gi deg synlighet som sponsor!

1 person har bidratt Begrenset antall: 999 igjen kr 100 Estimert leveranse 12.05.2017

Nøkkelord